Posted by Ivana Petrusevski 30 Jan 08

0708M4 IP

………..u odnosu na postojeće pravce kretanja identifikovanih najbrojnijih grupa ljudi oko lokacije formiraju se novi koji sprovode te grupe ljudi najbližim putem do reke.. na osnovu ukrštanja tih pravaca voronoi algoritmom generiše se patern koji zajedno sa nagibima u odnosu na pravce kretanja otvara mogućnosti kretanja po površini i ispod nje……..Forma koja kao opna programski predstavlja stanovanje i magnete za određene grupe ljudi, dok se ispod nje nalaze prateće funkcije, garaže, trgovi i sportski centri. Reka „ulazi“ u grad podzemnim vodama koje postaju površinske u dvorištima, rupama, tako da njihov nivo prati promene nivoa reke.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    0708M4 DR

    Dijagramski aparat, iskoriscen je za materijalizovanje superponirajuce megastrukture nad objektom...

    Close