Uncategorized

Posted by Sanja Stojkovic 28 Apr 14


THE COLONY
The colony is the manner of living together in close association in order to survive and produce food. When forming colonies species inhabit new areas and integrate into the existing communities. One such example are bacteria which form large colonies with intricate relations between their members to provide for their nutrition and survival.  This project will explore principles of organic growth in heterotrophic colonies and will try to find their application in architecture. The intent is avoid formal determinacy and look for way to structure processes which will enable adaptability  and flexibility of spatial structures.
Ovaj rad […]

Posted by Petar Opacic 28 Apr 14


THE RITUAL
This project researches into the role of everyday rituals and social processes in the formation of space. In line with the given framework probing into the relation between the food and space, this study investigates various cultural patterns shaping the space around us; and  resulting with the authentic places.
Ovaj projekat  istražuje ulogu rituala i društvenih procesa u formiranju i načinu korišćenja prostora;  U okviru tematskog okvira koji povezuje hranu i prostor, rad pokušava da razotkrije različite kultrološke obrasce koji se  ispoljavaju prostorno i utiču na stvaranje autentičnih mesta. Naspram negativnih apekata savremene prehrambene industrije, u ovom […]

Posted by Olga Marelja 28 Apr 14


GENE BANK
Gene banks are a type of bio-repository, designed and built preserve genetic material. In an effort to conserve agricultural biodiversity, gene banks are used to store and conserve plant genetic resources. Their archives are made of seed stockings and contain plant segments in freezing conditions. This project will investigate the form and program of any such institution to be erected at rim of Zvezdara Forest in Belgrade.  The design intent is to create entirely new ecosystem, capable to operate  as an extension of the existing surroundings but also as an  autonomous and entirely protected environment.
Ovaj projekat […]

Posted by Sara Kostic 28 Apr 14


HUNGER
This projects explores the notion of hunger and tires to establish its meaning within architecture.  Initially, the hunger is understood as a physical sensation of desiring food. It presents change within the system caused by the lack of nutrition and an impulse to resolve any such condition. In architectural terms, hunger may be understood as an impulse to change built environment. In architecture, the equivalent of starvation would be an empty space, a void. This projects investigates if notion of hunger may have positive connotation in structuring space; if users’ needs and interests may be interpreted as a constructive […]

Posted by Milica Milosevic 13 Feb 14


Trg Kopitareve gradine je prepoznat kao neiskorišćen javni prostor u gusto izgradjenoj sredini gde su pravci pogleda ograničeni i usmereni samo na prostor tra. Projekat se zasniva na unapredjenju i aktiviranju lokacije kroz proširenje u vidu novog prostora edukativnog karaktera. Objekat plesne škole je nastao kroz analizu kretanja do trga, na osnovu vizuelnih pravaca kao i prema odnosu visina i gustine izgradjenosti ove lokacije. Relacija trg – škola je uspostavljena slobodnim kretanjem kroz otvoreni lobi odakle se komunikacijama dolazi do prostora za ples i socijalizaciju. Programski gledano, sale za vežbu se nalaze na različitim visinama gde je dostupnost, povezanost i […]

Posted by Djordje Stojanovic 21 Jan 14

Modul M5 Studio Arhitektura, 18 ESPB
naziv zadatka: ARHITEKTURA ZA POJESTI
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović, saradnik Milan Katić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Prostorni okvir zadatka čini lokacija https://maps.google.com/ uz Volginu ulicu, blizu najviše topografske tačke na reljefu grada Beograda. Predviđena parcela je okružena Zvezdarskom šumom i trenutno pripada zapuštenom i nefunkcionalnom Sportskom centru koji je bespravno nastao tokom devedesetih godina, na mestu poznate beogradske kafane i javne zelene površine. Programski okvir zadatka podrazumeva analizu mogućih namena lokacije i pronalaženje adekvatnog odnosa među njima. Očekivani rezultati treba da ponude hibridna rešenja koja osciliraju […]

Posted by Djordje Stojanovic 17 Dec 13

Modul M2.1 Kurs, 8 ESPB / Gostujuće predavanje
Naziv Predmeta: Prostor i oblik
docent Djordje Stojanović
Naziv predavanja: Prostor i oblik i vreme
Sadržaj predavanja: Pregled primera vremenski zasnovane koncepcije i realizacije prostorne forme i razjašnjenje pojmova – promenljivost, reaktivnost, mobilnost, adaptivnost, fleksibilnost.
 
Uvodni deo predavanja  je zasnovan na razmatranju naučnog pristupa i kinematografskih tehnika koje nalaze primenu  u snimanju dokumentarnog filma „Privatni život biljaka“ (Private Life of Plants) u produkciji BBC-a iz 1993. godine. Drugi deo predavanja obuhvata pregled primera vremenski zasnovane koncepcije i realizacije prostorne forme u formatu kratkih video zapisa  i daje arhitektonsko razjašnjenje pet ključnih pojmova koje čine:  promenljivost, reaktivnost, mobilnost, […]

Posted by Djordje Stojanovic 02 Dec 13

Modul M4.2 Seminar, 2 ESPB / Gostujuće predavanje
Naziv Predmeta: Životna sredina i arhitektura
docent Djordje Stojanović
Naziv predavanja: Nakon geometrije
Sadržaj predavanja: Pregled nekoliko primera organskog (negeometrijskog) formiranju životne sredine i izgrađenog okruženja
 
Predavanje pruža pregled nekoliko različitih pristupa u formiranju životne sredine i izgrađenog okruženja. Cilj predavanja je upoznavanje studenta sa primenom znanja iz  oblasti fizike i biologije, radi formiranja relevantnih projektantskih pozicija u savremenoj praksi i istraživačkom radu.  Bavićemo se uspostavljanjem odnosa između tehnoloških i ekoloških fenomena, kao i analizom implikacija koje taj odnos ima na arhitekturu. Istraživaćemo potencijale koji nastaju usled njihovog međusobnog preplitanja, a potom diskutovati o problemima koncepcije i […]

Posted by Djordje Stojanovic 06 Nov 13

Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Naziv predavanja: O tačnosti u nauci
Sadržaj predavanja: Razjašnjenje prototipske prirode arhitektonskog modela uz analizu slučajeva i pregled relevantnih primera
 
Na ovom predavanju razmatramo ulogu prototipskog modela u procesu arhitektonskog projektovanja i nastavljamo istraživanje aspekata modelovanja koji podržavaju razvoj adaptivnih principa i iterativne strukture procesa arhitektonskog projektovanja. U prototipske modele u arhitekturi svrstavamo modele čija osnovna namena leži u sticanju saznanja koja se neposredno potom koriste za realizaciju sledećeg modela u nizu iteracija. Svaki model u ovakvom nizu zadržava ključne i zajedničke karakteristike, ali se istovremeno […]

Posted by Djordje Stojanovic 30 Oct 13

Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Naziv predavanja: Šta kaže Hensel?
Sadržaj predavanja: Razjašnjenje performativne prirode arhitektonskog modela uz analizu slučajeva i pregled relevantnih primera

Diskusiju o mogućnostima primene performativnih modela u koncepciji prostornih organizacija počinjemo hronološkom sistematizacijom saznanja o pet pojmova ili termina koji inicijalno nastaju u različitim naučnim oblastima poput fiziologije, biologije i matematike, ali danas nalaze primenu u arhitektonskoj teoriji koja ukazuje na potrebe za preispitivanjem okvira delovanja u projektantskoj praksi. Prikaz obuhvata pojmove: samo-regulacije, otvorenih sistema, povratnih tokova informacija, samo-organizacije, i međusobno uzročnih odnosa. Putem intepretacije navedenih […]