Posted by Djordje Stojanovic 01 Jul 07

0607M5 End of the Term Review

Projektni zadatak je postavljen na lokaciji okupiranoj objektima čiji prostorni oblik pripada prošlosti, i čija transformacija predstavlja jedan od mogućih prostornih scenarija u evoluciji gradskog prostora – Paliluskoj Pijaci u Beogradu.  Šta se dogadja sa pijacama u velikim gradovima? U većini slučajeva pijace isčezavaju, ili se prema nešto redjem scenariju, pretvaraju u butike endemske (organske) robe, koja privlači odredjenu vrstu kupaca i stvara atmosferu koja se u sociološkom smislu najbolje može opisati kao ‘raj’ srednjeg sloja društva. U tom drugom slučaju robno-novčana razmena, tj. nedeljni pazar, postaje sekundarni razlog postojanja pijaca, a socijalna interakcija primarni. Najočiglednije posledice u prostornom smislu su pojava restorana i prisustvo uličnih umetnika. Takodje, visoka koncentracija aktivnosti privlači druge poslovne namene, i stvara dalju raznovrsnost u upotrebi prostora. U ekonomskom pogledu, vrednost nekretnina u neposrednom okruzenju ima uzlazne tendencije.

Ovo je naravno samo jedan mogući scenario. U Beogradskom kontekstu, sudbina pijaca je verovatno nešto drugačija, medjutim i ovde važi da pijace predstavljaju dinamične sredine, specifičnog identiteta i izrazitog javnog karaktera; gde prostorna konfiguracija i aktivnost koja se odvija u njoj imaju medjusobno formativni uticaj. Upravo kroz analizu ovog odnosa, svaki student je formulisao svoj sopstveni projektni zadatak.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    0607M5 Workshop 100kg

    Poslednja radionica u letnjem semestru odnosi se na intervenciju u...

    Close