1617 Elective Seminar

Posted by Djordje Stojanovic 09 Sep 16

Modul MASA23030 Izborni predemt, 2 ESPB
naziv: Istrazivanje kroz projekat
docent Djordje Stojanović, v. prof Marko Milos,
asistent Nemanja Kordic, saradnici Nikola Krajinovic, Milica Vujovic
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa konceptom „Hibridnih tehničkih sistema“, polja delovanja koje povezuje niz disciplina i istraživačkih oblasti kao što su mehatronika, automatsko upravljanje, robotika i digitalna fabrikacija, i vidovima primene ovakvih sistema u savremenoj arhitektonskoj praksi i istraživačkom radu.
Težište je postavljeno na ostvarivanju interdisciplinarne saradnje […]