Posted by Djordje Stojanovic 30 Aug 11

O3ONE Project Calls

O3ONE raspisuje KONKURS za umetničke projekte iz oblasti arhitekture, dizajna i savremene umetnosti (instalacija, video rad, fotografija, mixed media, performans), koji će se realizovati u 2012. godini, u prostoru O3ONE-a. Pravo učešća na konkursu imaju: domaći i strani autori/grupe autora i institucije/udruženja građana. Konkursni projekti treba da nose visok stepen inovativnosti, i da doprinose unapređenju umetničke scene. Konkursni materijal je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu info@o3one.rs , od 01. septembra do 20. septembra 2011. godine. Vise informacija  http://www.o3one.rs/988/konkurs/

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    AA Visting Programme Paris

    Invitation from Jorge Ayala to run a studio at Architectural...

    Close