Author Archive

Posted by Petar Opacic 28 Apr 14


THE RITUAL
This project researches into the role of everyday rituals and social processes in the formation of space. In line with the given framework probing into the relation between the food and space, this study investigates various cultural patterns shaping the space around us; and  resulting with the authentic places.
Ovaj projekat  istražuje ulogu rituala i društvenih procesa u formiranju i načinu korišćenja prostora;  U okviru tematskog okvira koji povezuje hranu i prostor, rad pokušava da razotkrije različite kultrološke obrasce koji se  ispoljavaju prostorno i utiču na stvaranje autentičnih mesta. Naspram negativnih apekata savremene prehrambene industrije, u ovom […]