Posted by Sara Antov 08 Feb 18

1718IP3 Antov Popovic Pavlovic

1718IP3_Sara Antov_01_axonom.jpg

Ideja projekta proističe iz potrebe da se prostor Cvetnog trga ohladi tokom letnjih meseci. Projekat je zamišljen kao interaktivna struktura koja funkcioniše u zavisnosti od položaja ljudi i visine izmerene temeperature.

Senzorima se prikupljaju informacije sa trga i odredjuju ulazni parametri (broj ljudi i temperatura) koji uslovljavaju interakcije unutar sistema. Senzore predstavljaju kamere sa algoritmom za prepoznavanje i termostat koji meri temperaturu. Mikrokontroler od senzora dobija ulazne podatke i zatim detektuje i odredjuje polozaj i broj ljudi u svakom polju. Informacije se zatim salju do aktuatora-rasprsivaca koji se uključuju i deluju različitim intenzitetom.

1718IP3_Sara Antov_01_blok d..jpg1718IP3_Sara Antov_01_blok obj..jpg1718IP3_Sara Antov_01_b algoritam.jpgModelModelModel1718IP3_Sara Antov_01_dijagram 4.jpg1718IP3_Sara Antov_01_dijagram 5.jpg

Projekat primenjuje sistem adijabatskog hladjenja kod koga je 36 raprsivača postavljeno na stubovima na donjem delu i 18 na gornjem delu trga. Sistem fukcioniše kroz dnevni i noćni režim rada kako bi se ublažilo isijavanje betona tokom noći ali i štedela energija u periodu kada je temperatura niža.

1718IP3_Sara Antov_01_s akson.1.jpg

1718IP3_Sara Antov_01_s akson.2.jpg

Animated GIF - Find & Share on GIPHY

 

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1718 Polyair Workshop

    “In the context of pollution, carbon emissions, and climate change,...

    Close