0607M5 Design Studio

Posted by Djordje Stojanovic 01 Jul 07


Projektni zadatak je postavljen na lokaciji okupiranoj objektima čiji prostorni oblik pripada prošlosti, i čija transformacija predstavlja jedan od mogućih prostornih scenarija u evoluciji gradskog prostora – Paliluskoj Pijaci u Beogradu.  Šta se dogadja sa pijacama u velikim gradovima? U većini slučajeva pijace isčezavaju, ili se prema nešto redjem scenariju, pretvaraju u butike endemske (organske) robe, koja privlači odredjenu vrstu kupaca i stvara atmosferu koja se u sociološkom smislu najbolje može opisati kao ‘raj’ srednjeg sloja društva. U tom drugom slučaju robno-novčana razmena, tj. nedeljni pazar, postaje sekundarni razlog postojanja pijaca, a socijalna interakcija primarni. Najočiglednije posledice […]

Posted by Djordje Stojanovic 05 Jun 07


Poslednja radionica u letnjem semestru odnosi se na intervenciju u gradskom prostoru, ograničenu na ukupnu težinu od 100 kilograma.

Posted by Djordje Stojanovic 10 Apr 07

 

Cilj vežbe je da razvije razumevanje generativnog procesa u dizajnu. Logika algoritama u matematici će biti upotrebljena kao model za razvijanje metodologije za arhitektonsko projektovanje. Jednostavno rečeno, algoritam je set instrukcija koje pretvaraju odredjeni ’input’ u odredjeni ’output’ i može se izraziti kroz govor, grafičku šemu ili kompjuterski jezik. Uspeh algoritma se meri u broju koraka koji su neophodni da proizvedu željeni proizvod. U arhitektonskom kontekstu, ovakva logika je upotrebljena kao tehnika za stvaranje kompleksne prostorne forme, zasnovane na upotrebi vrlo jednostavih geometrijskih pravila.
Zarad konvencionalnosti vežba će se ograničiti na pristupačne i lako upotrebljive materijale. U ovom […]