Author Archive

Posted by Marija Pantovic 06 Feb 16


Postavljanjem pojmova otvoreno/zatvoreno u drugačiji kontekst, dobijaju se različiti aspekti oblikovanja prostora. Umesto klasičnog tumačenja otkrivenog ili natkrivenog bazena kao letnje i zimske varijante kupališta, projektom postavljamo jednu kombinovanu, preklopljenu varijantu. Javno kupalište koje je i otvoreno i zatvoreno, ali u drugačijem tumačenju tog termina. Ono zapravo postaje definicija odnosa između kontrolisanog i javnog prostora, dostupnog svim korisnicima, kao i načina njihovih oblikovanja.