1516 Elective Seminar

Posted by Milica Dukic 27 Feb 16


 
SUN-SENSITIVE CANOPY
The main idea was to design a sun sensitive canopy which responds to sun glare. If the glare is too intensive, the canopy closes down creating shade, otherwise, it opens up. Sunlight tracking happens in 8 phases:
//Phase 01_ night or extreme cloudiness (the canopy is entirely opened up)
//Phase 02_ severe cloudiness / sunrise or sunset
//Phase 03_ partial cloudiness / sunrise or sunset
//Phase 04_ bright day / sunrise or sunset
//Phase 05_ mostly cloudy day
//Phase 06_ mostly bright day
//Phase 07_  somewhat intensive sun glare
//Phase 08_ extremly intensive sun glare (the canopy is entirely closed down)
 

_ […]

Posted by Olga Savic 27 Feb 16


Projekat Touch floor tube predstavlja paviljonsku strukturu sa idejom o uspostavljanju interakcije sa korisnicima korišćenjem njima bliske i poznate tehnologije – touch screen sistema.
Struktura se formira u vidu tunela, ređanjem podnih ekrana i LED cevastih svetiljki. Kretanjem kroz tunel, korisnik aktivira podnu površinu, što izaziva paljenje svetiljki pripadajućeg polja. U zavisnosti od dužine trajanja dodira ekrana menja se reakcija, tj intenzitet, boja ili način emitovanja svetlosti.
PRINCIP FUNKCIONISANJA

-Ukoliko nije registrovan dodir na ekranu nema ni reakcije aktuatora. U suprotnom, elektrode reaguju na dodir i šalju podatke kontroleru koji dalje daje uputstvo za aktivaciju podnog svetla i svetiljki unutar cevastih […]

Posted by Sara Spanovic 27 Feb 16

Posted by Anica Maksić 27 Feb 16


Projekat se bavi reaktiviranjem pasivnih javnih prostora kroz privremenu arhitekturu i događaj u prostoru. Osnovna arhitektonska namera podrazumeva projektovanje promenljive strukture koja objedinjuje tipologiju događaja i ostvaruje ih uz pomoć integrisanih tehničkih sistema.Tipologija događaja je projektovana u odnosu na stepen zauzetosti prostora, odnosno broj ljudi. Događaji podrazumevaju različite doživljaje prostora kroz volumen i zvuk. Kinetička nadstrešnica uz pomoć integrisanih tehničkih sistema omogućava kontinualno transformisanje volumena prostora koji zauzima i intenziteta zvuka.
Promenljiva struktura omogućava specifičan doživljaj prostora jedne osobe kroz volumen i zvuk, interakciju sa drugom osobom, kao i događaj za veći broj ljudi.

 

Posted by Djordje Stojanovic 21 Sep 15

Modul MASA23030 Izborni predemt, 2 ESPB
naziv: Istrazivanje kroz projekat
docent Djordje Stojanović, saradnik Milica Vujović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih organizacija, struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa konceptom „Integrisanih tehničkih sistema“, polja delovanja koje povezuje niz disciplina i istraživačkih oblasti kao što su mehatronika, robotika, automatsko upravljanje i digitalna fabrikacija, i vidovima primene ovakvih sistema u savremenoj arhitektonskoj praksi i istraživačkom radu. Predmet je koncipiran kao dvodelna celina. U prvom delu semestra  analiziramo niz primera arhitektonskih […]