Posted by Djordje Stojanovic 10 Apr 07

0607M5 Workshop Sheebitze

 

Cilj vežbe je da razvije razumevanje generativnog procesa u dizajnu. Logika algoritama u matematici će biti upotrebljena kao model za razvijanje metodologije za arhitektonsko projektovanje. Jednostavno rečeno, algoritam je set instrukcija koje pretvaraju odredjeni ’input’ u odredjeni ’output’ i može se izraziti kroz govor, grafičku šemu ili kompjuterski jezik. Uspeh algoritma se meri u broju koraka koji su neophodni da proizvedu željeni proizvod. U arhitektonskom kontekstu, ovakva logika je upotrebljena kao tehnika za stvaranje kompleksne prostorne forme, zasnovane na upotrebi vrlo jednostavih geometrijskih pravila.

Zarad konvencionalnosti vežba će se ograničiti na pristupačne i lako upotrebljive materijale. U ovom slučaju, zadati ’input’ će biti drvce šibice a predpostavljeni ’output’ serija apstraktnih fizičkih modela gde je svaki arhitektonski rezon sveden na razmišljanje o prostoru kao materijalnom sistemu.

Doncevski Bojana

Jovanović Damjan

Uznuović Mirjana

 

Zdravković Bojana

Popović Aleksandar

Lukić Vuk

Todorović Mirjana

Vučić Jelena

Milanović Slavko

Kesić Jelena

Krupez Jelena

Be Sociable, Share!

    Tags: , , , ,

    Comments are closed.