Author Archive

Posted by Dea Kolacek 06 Feb 12


Ovo je biblioteka u kojoj je svako svoj domaćin i samo prati putokaze koji ga vode do željenog žanra, cilja, knjige…
Tri funkcije koje se spajaju u jedno i čine program ove biblioteke su putanja, konstrukcija i sadžaj. Svaka od tri funkcije sadrži ostala dva aspekta u sebi i tako dobijamo jednu matricu koju ponavljamo beskonačno u prostoru koliko nam je potrebno.
Glavna putanja, spirala, koja je ujedno i glavni deo konstrukcije, širine 3m, je oivičena policama na kojima se nalaze glavne epohe umetničkog stvaralaštva. Rampe, tj. prečice su iste širine kao i glavna putanja ali one povezuju epohe […]