1718M01 Design Studio

Posted by Katarina Odovic 03 Feb 18

The idea of the project is a completely flexible space that can be used as a completely empty (1600m2 per floor) or as completely full. Flexibility is provided by the elements in the space: the wall panels with neon tubes that can rotate around their axis and move along the rails in 4 directions within their field (9m2). The position of wall panels are determined by the activities in the space. Panels are formed around those activities as iron leaves around the magnetic field; If there are no activities, they are grouped into studios or individually.
Ideja projekta je potpuno […]

Posted by Djordje Stojanovic 22 Sep 17

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Škola arhitekture
docent Djordje Stojanovic, asistent Nemanja Kordić
učesnici u nastavi: Anđela Karabašević, Shin Yokoo
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje nove arhitektonske škole. Složenost zadatka se ogleda u potrebi za preispitivanjem principa savremenog arhitektonskog obrazovanja i programa kao i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva. Takođe neophodno je preispitati odnos fakulteta kao institucije koja se bavi gradom i prostorom i neposrednog konteksta u kojem nastaje. Predložena lokacija se nalazi u Beogradu, između […]