1718M01 Design Studio

Posted by Djordje Stojanovic 22 Sep 17

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Škola arhitekture
docent Djordje Stojanovic, asistent Nemanja Kordić
učesnici u nastavi: Anđela Karabašević, Shin Yokoo
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje nove arhitektonske škole. Složenost zadatka se ogleda u potrebi za preispitivanjem principa savremenog arhitektonskog obrazovanja i programa kao i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva. Takođe neophodno je preispitati odnos fakulteta kao institucije koja se bavi gradom i prostorom i neposrednog konteksta u kojem nastaje. Predložena lokacija se nalazi u Beogradu, između […]