Posted by Andjela Karabasevic 15 Nov 10

1011M4 AK Models

Examining the spatial capacities and limitations of the polygon given for the intervention. The concept of the cultural center with all its complexity compressed within one layer which than acts as a living organism answering to the specific exterior and interior conditions and needs.  Which is the best way to adapt within but also to unobtrusively improve the existing surroundings?

Ispitivanje prostornih kapaciteta i ograničenja poligona predviđenog za intervenciju. Koncept kulturnog centra koji se, sa svom svojom složenošću, sažima unutar jednog jedinog sloja koji se zatim ponaša kao živo biće pokušavajući da odgovori na posebne uslove i potrebe unutrašnosti koju ograničava i spoljašnjosti u kojoj se nalazi. Koji je najbolji način da se prilagodi, ali i nenametljivo unapredi postojeće okruženje?

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1011M4 Broken Bar Model

    Funkcionalni i prostorni model. Prikazuje četiri glavna mesta za aktivnosti...

    Close