Author Archive

Posted by Natalija Saric 03 Jul 10

Ideja je da se u okviru Beton hale zadrze već postojeće namene usluga, poslovanje i kultura, i poveća upotrebni kapacitet objekta. Kao mehanizam za kontrolu ovakve strategije upotrebljena je  prostorna spirala koja formira opnu duž citavog objekta, i čije oscilacije (širenje i skupljanje) definišu odnos posotjeceg i dogradjenog volumena. Na mestima gde se namena menja spirala se prekida i deformiše  u zavisnosti od potreba. Istovremeno, ostvareno je dobro osvetljenje jedinica, inteziviran je kontakt medju nivoima i sa rekom, i šetalište je prošireno.
The idea is to keep the existing uses leisure, work and culture and expand their capacities. A new envelope, in the form of a spiraling strip is proposed and used as a mechanism to establish control over the expansion strategy.  Oscillations […]