Posted by Zorana Zlatojevic 07 Jul 14

1314M5 ZZ Vertical allotments

1314M5_Zlatojevic_Zorana_00_Naslovna_x

Proces proizvodnje hrane kao predmet istraživanja ovog rada, zasniva se na ispitivanju odnosa pojmova kuća – stan – bašta, kroz pokušaj razbijanja diferencijacije između ruralne i urbane gradske sredine.  Za rezultat se uspostavlja nova tipologija, gde se proizvodnja preklapa sa konzumacijom, koja funkcioniše kao jedinstveni entitet. Formira se vertikalna infrastrukturna opna u vidu alotmenta, unutar koje se obrazuju različiti nivoi društvenih interakcija (tri stepena privatnosti korisnika: javno – polujavno – privatno). Prizemlje, natkriveni javni prostor – trg, stalnog karaktera;  Novoformirana topografija, polujavni prostor – komunikacija, privremeno/sezonsko korišćenje;  Alotmenti, visoke vertikalne strukture paviljonskog tipa ( 1 – 2 osobe), privatnog karaktera; niske strukture su u ulozi produkcije i skladištenja namirnica. Odnos  ta dva polariteta, stanovanja i produkcije, u okviru parcele razvija medjusobno preplitanje i oscilacije u visini, formirajući novo rešenje koje je eksperiment uzgajanja i proizvodnje hrane u gradskoj sredini.

1314M5_Zlatojevic_Zorana_01_situacija_x

1314M5_Zlatojevic_Zorana_01_situacija2_x 1314M5_Zlatojevic_Zorana_02_dijagram_x 1314M5_Zlatojevic_Zorana_05_osnova prizemlja 2m_x1314M5_Zlatojevic_Zorana_03_osnova krova_x 1314M5_Zlatojevic_Zorana_04_osnova presek 1m_x

1314M5_Zlatojevic_Zorana_08_katalog_x1314M5_Zlatojevic_Zorana_06_presek_x 1314M5_Zlatojevic_Zorana_07_izgled_y  1314M5_Zlatojevic_Zorana_10_model2_x

1314M5_Zlatojevic_Zorana_09_aksonometrija_x

1314M5_Zlatojevic_Zorana_11_maketa1_x

Be Sociable, Share!

  Comments are closed.


  Read previous post:
  1314M5_Aleksandra_Banjac_01_maketa1
  1314M5 AB

  Osnovna ideja projekta jeste integrisanje elemenata proizvodnje hrane u višeporodično...

  Close