Posted by Tamara Nešić 01 Jul 16

Proširivanjem postojećeg kanala nastaje jezero, od iskopane zemlje četiri brda. Makiš, kraj grada postaje novi lokalni centar.
Broadening the existing channel gives birth to a lake, while the excavated soil surrounds it in the form of four hills. Makiš, the city periphery becomes a new local centre.

Želja je da se zadrže i izbalansiraju svi kvaliteti koje stanovanje na krajevima grada nosi sa sobom u kombinaciji sa životom uz jezero, novim lokalnim centrom. Objeti su na brdu raspoređeni tako da jedni drugima ne remete pogled na jezero pritom stvarajući sistem javnih i polu-javnih prostora namenjenih stambenoj grupaciji koji se realizuju u vidu […]

Be Sociable, Share!

  Posted by Natalija Stojic 30 Jun 16

  Kontekst ”kraja grada” tumačimo kroz koncept platforme kao ujedinjujućeg elementa svakog stambenog bloka. Platforma usmerava svakodnevni život u bloku, generišući zajedničke aktivnosti stanara u otvorenim prostorima između zgrada. Uvodjenjem novog tipa prostora odignutog od nivoa prizemlja, uspostavlja se postepeni prelaz sa javne gradske ulice do intimnih prostora pojedinačnih stanova.
  Specific context at the edge of the city is interpreted by introducing platforms as unifying elements of every housing block. The platform directs everyday life within the block,  generating common activities in the in-between open spaces. The introduction of new type of space,  elevated from the ground level, gradually forms a transition […]

  Be Sociable, Share!

   Posted by Marijana Filipovic 30 Jun 16

   Kontekst ”kraja grada” tumačimo kroz koncept platforme kao ujedinjujućeg elementa svakog stambenog bloka. Platforma usmerava svakodnevni život u bloku, generišući zajedničke aktivnosti stanara u otvorenim prostorima između zgrada. Uvodjenjem novog tipa prostora odignutog od nivoa prizemlja, uspostavlja se postepeni prelaz sa javne gradske ulice do intimnih prostora pojedinačnih stanova.
   Specific context at the edge of the city is interpreted by introducing platforms as unifying elements of every housing block. The platform directs everyday life within the block, generating common activities in the in-between open spaces. The introduction of new type of space, elevated from the ground level, gradually forms a transition […]

   Be Sociable, Share!

    Posted by Momir Nikolic 27 Jun 16

    The structure is designed to provide qualities of single-family housing without compromising the simplicity of life (uniformity, conventionality) in the apartment.
    Projekat bloka je koncipiran tako da pruža kvalitete jednoporodičnog stanovanja bez kompromisa jednostavnosti života (jednoličnosti, konvencionalnosti) u stanu.

    Urban plan is designed so that each object is positioned and oriented in accordance with the natural elements. Minor corrections in position of the objects are creating micro units that generate center courtyards primarily intended for residents of the block.
    Urbanističko rešenje je osmišljeno tako da je svaki objekat pozicioniran i orjentisan u skladu sa prirodnim uticajima. Manjim korekcijama položaja objekata kreirane su mikroceline […]

    Be Sociable, Share!

     Posted by Milica Dukic 27 Feb 16


      
     SUN-SENSITIVE CANOPY
     The main idea was to design a sun sensitive canopy which responds to sun glare. If the glare is too intensive, the canopy closes down creating shade, otherwise, it opens up. Sunlight tracking happens in 8 phases:
     //Phase 01_ night or extreme cloudiness (the canopy is entirely opened up)
     //Phase 02_ severe cloudiness / sunrise or sunset
     //Phase 03_ partial cloudiness / sunrise or sunset
     //Phase 04_ bright day / sunrise or sunset
     //Phase 05_ mostly cloudy day
     //Phase 06_ mostly bright day
     //Phase 07_  somewhat intensive sun glare
     //Phase 08_ extremly intensive sun glare (the canopy is entirely closed down)
      

     _ […]

     Be Sociable, Share!

      Posted by Olga Savic 27 Feb 16


      Projekat Touch floor tube predstavlja paviljonsku strukturu sa idejom o uspostavljanju interakcije sa korisnicima korišćenjem njima bliske i poznate tehnologije – touch screen sistema.
      Struktura se formira u vidu tunela, ređanjem podnih ekrana i LED cevastih svetiljki. Kretanjem kroz tunel, korisnik aktivira podnu površinu, što izaziva paljenje svetiljki pripadajućeg polja. U zavisnosti od dužine trajanja dodira ekrana menja se reakcija, tj intenzitet, boja ili način emitovanja svetlosti.
      PRINCIP FUNKCIONISANJA

      -Ukoliko nije registrovan dodir na ekranu nema ni reakcije aktuatora. U suprotnom, elektrode reaguju na dodir i šalju podatke kontroleru koji dalje daje uputstvo za aktivaciju podnog svetla i svetiljki unutar cevastih […]

      Be Sociable, Share!

       Posted by Sara Spanovic 27 Feb 16

       Be Sociable, Share!

        Posted by Anica Maksić 27 Feb 16


        Projekat se bavi reaktiviranjem pasivnih javnih prostora kroz privremenu arhitekturu i događaj u prostoru. Osnovna arhitektonska namera podrazumeva projektovanje promenljive strukture koja objedinjuje tipologiju događaja i ostvaruje ih uz pomoć integrisanih tehničkih sistema.        Tipologija događaja je projektovana u odnosu na stepen zauzetosti prostora, odnosno broj ljudi. Događaji podrazumevaju različite doživljaje prostora kroz volumen i zvuk. Kinetička nadstrešnica uz pomoć integrisanih tehničkih sistema omogućava kontinualno transformisanje volumena prostora koji zauzima i intenziteta zvuka.
        Promenljiva struktura omogućava specifičan doživljaj prostora jedne osobe kroz volumen i zvuk, interakciju sa drugom osobom, kao i događaj za veći broj ljudi.

         

        Be Sociable, Share!

         Posted by Sara Jevericic 09 Feb 16

         Projekat je kupalište na reci Savi i nalazi se u blizini ušća Save u Dunav, na mestu gde se sudaraju dva keja. Kupalište je u osnovi u obliku slova X dok se u prostoru sastoji iz više nivoa-četiri. Svaki od nivoa se dalje deli na nekoliko slojeva konstrukcije. Prvi i četvrti nivo imaju 4, dok drugi i treći imaju po 3 sloja. Svaki od slojeva ima određenu ulogu u projektu. Površinski i obodni slojevi su namenjeni za staze, platoe, prostore za sedenje. Na njima se nalaze drveni elementi-gazišta koji su pomerljivi-klize po konstrukciji i na taj način se omogućava promenljivost-prilagodljivost […]

         Be Sociable, Share!

          Posted by Dobrivoje Bojic 08 Feb 16


          Arhitektura se rađa iz unutrašnjih i spoljašnjih prinuda kasnije upotrebe prostora.  Voda kao granica,  svaka granica teži ka probijanju,  svaki zid ka razbijanju.  Savsko priobalje, mesto susreta grada i reke ili mesto mimoilaženja grada i reke?  U zatečenom stanju vidim pečat  različitih epoha;  turskih laguma i portala na Kalemegdanu,  jugoslovenske industrijske revolucije kroz železnicu i posledice moderne tranzicije na obalama Save, činioci koji definišu posebnost ambijenta ovog prostora.

          Be Sociable, Share!