Posted by Uros Majstorovic 19 Mar 20

 
naziv projekta │ project theme:  TalasTuširanja │ ShowerWave
studentska grupa │ student group:   Dušan Međedović , Uroš Majstorović

apstrakt
Istraživanje se zasniva na projektovanju prostorne strukture tuša, u odnosu na uslove sredine (na mikro i makro planu), prostorne i klimatske celine kao sto je Ada Međica – zbog potrebe da se ostvari praktični i vizuelni uticaj na kontekst. Struktura je formirana u obliku talasa da bi što više zadržavala vodu i ostvarila ravnomerno zagrevanje. Kapacitet je 300 l, a protok vode 9 l /min,u svakom trenutku tuš mogu koristiti 3 osobe, prilikom ispuštanja vode kreira se talas pokrenute pare. Cilj ovakvog vida instalacije je stvaranje prostornog okvira za […]

Be Sociable, Share!

  Posted by Minja Radenkovic 10 Jul 19

  Projekat zajedničkog prostora za rad predstavlja prostornu organizaciju niza medjusobno povezanih, ali perceptivno nezavisnih delova. Koncept predstavlja opna koja se deformiše, proširuje i sužava po obodu. Osnova se razuđuje kako bi se oformio sistem podprostora koje nije nužno dalje deliti. Nastaju radni prostori različitih veličina, bez fizičkog odvajanja prostora.
  Razuđivanjem osnove nastaju i atrijumi kao mesto vizuelnog kontakta i veze otvorenog javnog prostora u parteru i radnih prostora na višim etažama. Istovremeno se i olakšava velika struktura i nastaju nova neformalna mesta za rad, susret, dokolicu.
  Povećanjem obima obezbeđuje se bolji uslovi osunčanja i prirodnog provetravanja radnog prostora. Takođe, duža linija fasade omogućava veći broj radnih […]

  Be Sociable, Share!

   Posted by Minja Radenkovic 02 Jul 19


   Studentska grupa │ Student group: Minja Radenković, Fedor Jurić
   Ambicija ovog projekta je bazirana na stvaranju povoljne i efemerne mikroklime u javnom prostoru pomoću javnog tuša dizajniranog sa ciljem poboljšanja i manipulacije vlažnosti vazduha, te tako oblikujući cirkulaciju vlage kao i ljudi u javnom prostoru.
   Struktura tuša okačena je o postojeće prostorne elemente okruženja – drveće i pripadajuće objekte. Tuš se sastoji od dva paralelna smaknuta sistema, prvi služi kao sistem prskalica, povećavajući nivo vlažnosti u vazduhu, a drugi kao tuš za okolne posetioce. Gradivni elementi su PVC cevi i 4 vrste čvorova, zavisno od broja štapova koji se u prostoru presecaju. Vodu za tuš greje […]

   Be Sociable, Share!

    Posted by Milos Kapetanovic 09 Jun 19

     
    Naziv projektaProject theme: Pergola Shower
    Studentska grupaStudent group: Milica Radović, Milos Kapetanović
     
    Apstrakt
    Javni tuš formiran je u vidu pergole. Struktura tuša okačena je o postojeće elemente okruženja – drveće i pripadajuće objekte. Sačinjen je od PVC cevi i konektora. Konektor je predviđen za povezivanje 3 cevi koje se međusobno nalaze pod pravim uglom. Tako formiran element posmatra se kao jedan modul. Struktura se dalje usložnjava umnožavanjem i rotacijom modula, čime se postiže višeslojna stuktura. Voda se greje  energijom sunca. Zapremina jedne cevi je 0.71 vode, а cela struktura se sastoji od 425 cevi. Maksimalni kapacitet tuša obezbeđuje 35 […]

    Be Sociable, Share!

     Posted by Uros Majstorovic 25 Feb 19

     Politeatar predstavlja botanički istraživačko-edukativni centar, zasnovan na policentričnom sistemu organizacije prostora. U centrima se nalaze servisne funkcije (rezervoari za navodnjavanje, rasadnik) i prostori za socijalizaciju, rekreaciju i edukaciju (klizalište, bazen i mali amfiteatar), dok se između centara razvijaju različite mikroklimatske zone za uzgajanje biljaka.
     Policentrična struktura radijalno postavljenih rebara služi istovremeno kao system diferencijacije i zoniranja prostora, i sistemi za održavanje optimalne vlažnosti vazduha karakteristične za datu zonu, stvaranje pogodne temeperature i dovoljne količine vode za biljke. U podzemnom delu smešteno je skladište semena, uz koje se nalaze istraživački prostori za zaposlene oko centara (atrijuma) kao izvora svetlosti i svežeg vazduha.
     Cilj […]

     Be Sociable, Share!

      Posted by Sara Antov 24 Feb 19

       
      Projekat se bavi dizajnom poslovnog prostora namenjenom sektoru kreativne industrije. Cilj je bio omogućiti  zaposlenima aktivno učestvovanje u formiranju svog radnog prostora kako bi se ostvario neformalni karakter poslovanja.
      Radni prostor tj. jedna tipska etaža sačinjena je iz modula pomoću kojih se formiraju kancelarije zakupljivanjem i grupisanjem polja. Svako polje ima svoj sistem osvetljenja koji se razlikuje od broja i konfiguracije radnih mesta. Na taj način svaku osnovu sagledavamo kao jedan sistem ili celinu u kojoj se formiraju manje grupacije i podceline. One pored radnih mesta kao glavnih elemenata sadrže i zone za odmor sa sadržajima koji animiraju I opuštaju zaposlene tokom […]

      Be Sociable, Share!

       Posted by Isidora Ekmescic 15 Feb 19

       POLI-TEATAR
       Poli-teatar je javni, otvoreni krovni park sa vizurama ka Dunavu koji se sastoji od 10 teatara/žižnih tačaka. Teatri se formiraju od zarubljenih piramida sa postoljem, stranice piramida su tribine ili rampe, a oko postolja se formiraju škole. Postolje piramide je centralna tačka svake škole i čini prostor fleksibilnim tako što je u funkciji skladišta, u svakom trenutku je moguće reorganizovati nameštaj, pomeriti pregradne zidove i dobiti prostore za nove vidove učenja. Ukoliko su okupljanja ili prenamena prostora, nameštaj i pregrade se skladište i dobija se čist i prazan prostor.
       Poli-teatar se gradi kroz etaže, u prizemlju su raspoređeni elementi, na spratu […]

       Be Sociable, Share!

        Posted by Olja Popovic 10 Feb 19

        POLITEATAR
        Politeatar čine dva tipa međusobno prožimajućih prostora: (1) prostori gledališta (ploče u nagibu) i (2) fleksibilni radni prostori između njih. Prostori gledališta u nagibu povezuju nivo ulice sa različitim spratovima zgrade. Mogu se koristiti kao otvoreni auditorijumi ili kao javni prostori – parkovi u nagibu. Prostori gledališta i radni prostori su namenjeni iznajmljivanju od strane kompanija kao što su WeWork, WeLearn, itd.
        POLY-THEATER
        Poly-theater is composed of two types of interconnected spaces: (1) event spaces (slopped slabs), and (2) flexible office spaces in between.  Slopped event spaces connect street level with different floors of the building. They can be used as open […]

        Be Sociable, Share!

         Posted by Mihailo Kocic 07 Feb 19

         Performing Arts Center /MUZIKA, SLIKANJE, PERFORMANS/ Ima namenu parka I škole, amfiteatri na otvorenom služe za održavanje nastupa, predavanja na otvorenom I javnih časova. Unutrašnjost se koristi kao škola I kao prostor za nastupe i izlaganje radova u periodima kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju da se to odvija na otvorenom. lako su centrično organizovani, u amfiteatrima se javlja više malih bina na proširenjima tribina ,ovim, kao i konstantnim preplitanjem javnih i edukativnih sadržaja se stvara dinamičam odnos publike i izvođača i ostavlja se mesta za nepredviđene scenarije korišćenja prostora.
         Performing Arts Center /MUSIC, PAINTING, PERFORMANCE/ Is a space of educational and […]

         Be Sociable, Share!

          Posted by Mila Pantelic 30 Sep 18

           
          Nove tehnologije i savremeni način protoka informacija i znanja omogućili su da sve više ljudi obavlja svoje radne zadatke na mestima do skora nezamislivim za rad. Radno mesto je podrazumevalo fiksni radni sto, stolicu i lampu u funkcionalno odvojenim prostorijama zidovima ili pregradama. Novo radno okruženje je mnogo više od toga, to je slobodan prostor koji omogućava slobodu odabira mesta, odabira stepena udobnosti, kućni komfor, opuštenost kafića, mogućnost timskog  rada i nesmetani celodnevni boravak.
          New technologies and the modern ways of information and knowledge flow have made more and more people perform their work tasks in places that were until recently […]

          Be Sociable, Share!