Posted by Djordje Stojanovic 15 Jan 17

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Deponija Vinča
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić,
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Projekat i završni rad
Zadatak je izrada arhitektonsko-urbanističkog rešenja za sanitarnu deponiju „Vinča“ sa sledećim celinama: javni parokovski prostor, edukativni centar, upravna zgrada, pogon za reciklažu sekundarnih sirovina i pogon za proizvodnju toplotne energije.
Prema Generalnom Urbanističkom Planu Beograda, usvojenom u martu 2016 godine, određene su zone od posebnog interesa. Među budućim velikim gradskim projektima, u ovom dokumentu posebno je istaknuta inicijativa za sanaciju i modernizaciju deponije „Vinča“. Nešto ranije, u julu 2015, Skupština grada Beograda dala […]

Be Sociable, Share!

  Posted by Djordje Stojanovic 26 Sep 16

  Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
  naziv zadatka: Škola bez učionica
  docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić
  Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
   
  Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje jednog školskog objekta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi  za preispitivanjem prinicipa savremnog obrazovanja, dostupnotsti savremenih edukativnih programa i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva. Studenti će pokušati da sagledaju okvire savremenih obrazovnih potreba i formulišu odgovarajuće prostorno rešenje. Rad na projektu pokrenućemo sledećim pitanjima: Da li objekat edukativne neamene može da se prilagođava svojim korisinicima, njihovim potrebama i željama? Kako može da omogući aktivno učešće […]

  Be Sociable, Share!

   Posted by Djordje Stojanovic 09 Sep 16

   Modul MASA23030 Izborni predemt, 2 ESPB
   naziv: Istrazivanje kroz projekat
   docent Djordje Stojanović, v. prof Marko Milos,
   asistent Nemanja Kordic, saradnici Nikola Krajinovic, Milica Vujovic
   Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
    
   Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa konceptom „Hibridnih tehničkih sistema“, polja delovanja koje povezuje niz disciplina i istraživačkih oblasti kao što su mehatronika, automatsko upravljanje, robotika i digitalna fabrikacija, i vidovima primene ovakvih sistema u savremenoj arhitektonskoj praksi i istraživačkom radu.
   Težište je postavljeno na ostvarivanju interdisciplinarne saradnje […]

   Be Sociable, Share!

    Posted by Milica Dukic 05 Aug 16

    //Mnemonic// Something (such as a word, a sentence, or a song) that helps people remember something (such as a rule or a list of names etc.)
    In architecture, mnemonic might refer to a transfer of certain information and heraldic and visual signs into the context in order to the establish new genius loci by using consumerist principles through architecture.
    The initial idea for the Mnemonic Building for Media Center lies in visual transformation of a certain form and in its capability, depending on the moment given, to possess very direct, extravagant and almost vulgar visual characteristics inevitable for space animation in the […]

    Be Sociable, Share!

     Posted by Olga Savic 13 Jul 16

     Controlling the soundscape through typological properties of acoustical spaces.
     A sound in architecture is mainly observed through closed spaces of a specific purpose, such as auditoria, religious buildings, music studios, etc. However, this project researches the role of sound in shaping the open, public spaces. The absence of sound in project concepts resulted in unpleasant city public spaces and neglection of the auditory perception in defining the experience and impressions about our surrounding. Based on the principles for acoustic spaces design and spatial elements who are reacting to sound through technological systems, the main goal of this project is to create […]

     Be Sociable, Share!

      Posted by Anica Maksić 09 Jul 16

      PerformativeLab
      Projekat se bavi ispitivanjem uloge arhitekture u prezentaciji tehnoloških inovacija sektora za istraživanje i razvoj u okviru industrija namenjenih novim medijima. Fokus projekta je na kreiranju nove tipologije istraživačkog centra, koja se zasniva na modelu privatno-javnog partnerstva.
      Performans [1] kao termin koji se odnosi na umetničke događaje, pri čemu je performer sam umetnik ili njegovo umetničko delo, biva preveden u polje arhitekture pri čemu arhitektura postaje performativna. Performativna arhitektura je kao paradigma uspostavljena ne tako davno, a kako performativne tehnike i tehnologije napreduju sve više biva predmet različitih istraživanja. Evoluirala je od scenografskih efekata ka pragmatičnoj imaginaciji aktivnosti, događaja i efekata u okviru objekata. Performativnost […]

      Be Sociable, Share!

       Posted by Senja Radonjic 08 Jul 16

       Kraj grada se tumači kao grad za sebe; uvodi se promena topografije – oduzimanjem nastaje jezero dok taloženjem dobijamo 4 brda što omogućava da se topografska introvertnost prenese na stanovanje u projektovanom naselju.
       ključne reči: brdo, jezero, reinterpretacija galerijskog stanovanja, vegetacija, artificijalno
       The end of the city is interpreted as a city on its’ own; as the modification to the topography is introduced – deducting ground to form the lake and by settling the ground around it, we form the 4 hills which provide the introversion of the topographical effect, that is to be included in the approach to the design of […]

       Be Sociable, Share!

        Posted by Milena Andric 03 Jul 16

        Projekat za fokus uzima temu približavanja objekta terenu, odnosno, njegovo oponašanje topografije koja nije karakteristična za datu lokaciju, kako bi kontekst oplemenio novim vrednostima. Spuštanjem objekta, odnosno izdizanjem terena, ističe se veza izmedju objekta i prostora koji ga okružuje. Padovi su formirani tako da otvaraju vizure i povećavaju stepen insolacije objekata. Ovim putem, stvara se utisak dostupnosti i kreira instanca kretanja. Grupisanjem 2, 3 ili 4 objekta formira se centralni prostor, čvorište, odnosno početna tačka izdizanja volumena. Ovaj centralni prostor ima za cilj da grupiše i akumulira sve aktivnosti prisutne na lokaciji, koje se odatle dalje prenose na ozelenjene krovove […]

        Be Sociable, Share!

         Posted by Sara Antov 03 Jul 16

         Projekat kolektivnog stanovanja na kraju grada se zasniva na formiranju šupljina u kojima se predvidjaju različite zajedničke aktivnosti, inspirisane svakodnevnim životom stanara. Šupljine se menjaju po sopstvenom scenariju, imaju moć transformacije zahvaljujući ljudskoj mašti i potrebama. Posmatramo ih kao scene mogućnosti smeštene unutar fiksnih elemenata. U funkciji nestalne površine predstavljaju polja kretanja i promena, delovanjem u sklopu celog objekta.
         Collective housing project is based on the formation of voids within the solid structure that will house a variety of common activities inspired by the everyday life of the tenants. The voids are constantly adapting to the unique scenarios of human imagination […]

         Be Sociable, Share!

          Posted by Jelena Markovic 02 Jul 16

          Ideja projekta zasniva se na formiranju grupacija objekata stanovanja koja, osim stambenog dela, sadrži i strukturu koja objedinjuje sve zajedničke aktivnosti koje se odigravaju na prostoru partera. Objekat se raslojava na platforme i komunikacije i prerasta u strukturu gde su negde jasno definisane funkcije i namena, dok se na drugim mestima mogu uočiti samo smernice i okviri za dalji razvoj aktivnosti i ambijenta. U svojim segmentima objekat poprima oblike terena i pejzaža – forma vazdušastog brda – preko usitnjenih delova strukture biljni pokrivač se spušta ka terenu.
          The idea of the project is based on the formation of groups of buildings, […]

          Be Sociable, Share!