Author Archive

Posted by Uros Majstorovic 25 Feb 19

Politeatar predstavlja botanički istraživačko-edukativni centar, zasnovan na policentričnom sistemu organizacije prostora. U centrima se nalaze servisne funkcije (rezervoari za navodnjavanje, rasadnik) i prostori za socijalizaciju, rekreaciju i edukaciju (klizalište, bazen i mali amfiteatar), dok se između centara razvijaju različite mikroklimatske zone za uzgajanje biljaka.
Policentrična struktura radijalno postavljenih rebara služi istovremeno kao system diferencijacije i zoniranja prostora, i sistemi za održavanje optimalne vlažnosti vazduha karakteristične za datu zonu, stvaranje pogodne temeperature i dovoljne količine vode za biljke. U podzemnom delu smešteno je skladište semena, uz koje se nalaze istraživački prostori za zaposlene oko centara (atrijuma) kao izvora svetlosti i svežeg vazduha.
Cilj […]