Author Archive

Posted by Uros Majstorovic 19 Mar 20

 
naziv projekta │ project theme:  TalasTuširanja │ ShowerWave
studentska grupa │ student group:   Dušan Međedović , Uroš Majstorović

apstrakt
Istraživanje se zasniva na projektovanju prostorne strukture tuša, u odnosu na uslove sredine (na mikro i makro planu), prostorne i klimatske celine kao sto je Ada Međica – zbog potrebe da se ostvari praktični i vizuelni uticaj na kontekst. Struktura je formirana u obliku talasa da bi što više zadržavala vodu i ostvarila ravnomerno zagrevanje. Kapacitet je 300 l, a protok vode 9 l /min,u svakom trenutku tuš mogu koristiti 3 osobe, prilikom ispuštanja vode kreira se talas pokrenute pare. Cilj ovakvog vida instalacije je stvaranje prostornog okvira za […]

Posted by Uros Majstorovic 25 Feb 19

Politeatar predstavlja botanički istraživačko-edukativni centar, zasnovan na policentričnom sistemu organizacije prostora. U centrima se nalaze servisne funkcije (rezervoari za navodnjavanje, rasadnik) i prostori za socijalizaciju, rekreaciju i edukaciju (klizalište, bazen i mali amfiteatar), dok se između centara razvijaju različite mikroklimatske zone za uzgajanje biljaka.
Policentrična struktura radijalno postavljenih rebara služi istovremeno kao system diferencijacije i zoniranja prostora, i sistemi za održavanje optimalne vlažnosti vazduha karakteristične za datu zonu, stvaranje pogodne temeperature i dovoljne količine vode za biljke. U podzemnom delu smešteno je skladište semena, uz koje se nalaze istraživački prostori za zaposlene oko centara (atrijuma) kao izvora svetlosti i svežeg vazduha.
Cilj […]