Author Archive

Posted by Kristina Vukovic 07 Jul 14


Kula za gajenje biljaka nastala je u težnji da se što više hrane proizvede na lokaciji. To se postiže podizanjem  njive vertikalno i zavijanjem njene površine u cilindar. Na lokaciji se postavljaju tri kule pa se tako dobija trostruko veća količina hrane.
Unutar kule postoje zone različitih  mikroklima. Na osnovu uslova u svakoj od njih postavljaju se biljke.