1617M04 Design Studio

Posted by Djordje Stojanovic 15 Jan 17

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Deponija Vinča
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić,
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Projekat i završni rad
Zadatak je izrada arhitektonsko-urbanističkog rešenja za sanitarnu deponiju „Vinča“ sa sledećim celinama: javni parokovski prostor, edukativni centar, upravna zgrada, pogon za reciklažu sekundarnih sirovina i pogon za proizvodnju toplotne energije.
Prema Generalnom Urbanističkom Planu Beograda, usvojenom u martu 2016 godine, određene su zone od posebnog interesa. Među budućim velikim gradskim projektima, u ovom dokumentu posebno je istaknuta inicijativa za sanaciju i modernizaciju deponije „Vinča“. Nešto ranije, u julu 2015, Skupština grada Beograda dala […]