1617M01 Design Studio

Posted by Sara Antov 13 Feb 17

Projekat obrazovno-rekreativnog centra na Karaburmi istražuje preklapanje različitih tipova aktivnosti, kako bi se ostvarili živi i dinamični prostori tokom celog dana. Obdanište, škola stranih jezika i fitnes centar sa bazenom, smesteni su ispod jedinstvenog krova, koji čini novi javni prostor grada-trg sa panoramskim pogledom na reku sa svake tačke objekta.
Sports and education centre on Karaburma explores the overlap of different types of activities, in order to achieve dynamic and playful spaces throughout the day. Kindergarten, school of foreign languages and fitness club are all located under singular roof, which makes the new public space of the city-a square which offers […]

Posted by Minja Radenkovic 11 Feb 17

Objekat škole na Karaburmi objedinjuje teorijsko i praktično znanje – teorijska nastava se međusobno dopunjuje sa praktičnom kroz radionice i izložbe.
The school facility on Karaburma combines theoretical and practical knowledge – theoretical classes meet and correspond with practical, such as workshops and exhibitions.

Ideja projekta zasniva se na sinhronizaciji arhitekture i prostora koji ga okružuje kroz integrisanje u teren. Objekat je većim delom ukopan u teren, a samo glavnim pročeljem otvoren prema okruženju. Otvori su orijentisani ka Dunavu kako bi obezbedili prirodno osvetljenje i ventilaciju i time poboljšali kvalitet svih prostorija. Sam objekat je putanja koja prati teren i time premošćava […]

Posted by Mila Pantelic 31 Jan 17

Objekat škole na Karaburmi predstavlja multifunkcionalni projekat, predviđen za odvijanje nastave i prakse u prepodnevnim časovima kao i organizovanje radionica i izložbi u popodnevnim časovima, vikendom i raspustom, koje su otvorene za javnost.
The school facility on Karaburma is a multifunctional project, where theoretical and practical classes would be held before noon, while workshops and exhibitions would be held during the after noon, on weekends and during holidays. (which would be opened for public)

Objekat je podeljen na fleksibilne zone: nastavničku, radioničku i izložbenu zonu koje mogu biti raspoređene po nivoima i povezane fiksnim i mobilnim stepenicama.
Po obodu je moguće raspodeliti nastavne […]

Posted by Djordje Stojanovic 26 Sep 16

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Škola bez učionica
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje jednog školskog objekta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi  za preispitivanjem prinicipa savremnog obrazovanja, dostupnotsti savremenih edukativnih programa i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva. Studenti će pokušati da sagledaju okvire savremenih obrazovnih potreba i formulišu odgovarajuće prostorno rešenje. Rad na projektu pokrenućemo sledećim pitanjima: Da li objekat edukativne neamene može da se prilagođava svojim korisinicima, njihovim potrebama i željama? Kako može da omogući aktivno učešće […]