1314M2 Design Studio

Posted by Milutin Cerovic 27 Oct 13


Modul M2 Uvod u projektovanje, 8 ESPB
Kursevi: Prostor i oblik / Elementi projektovanja
Osnovne akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
ass. Milutin Cerović, Anđela Karabašević

Sala 224 kroz praktičan rad prati dva kursa na prvoj godini Osnovnih akademskih studija u okviru modula M2: Uvod u projektovanje. U prvom semestru bavimo se uočavanjem, promišljanjem i uobličavanjem arhitektonskih prostornih sistema u okviru kursa Prostor i oblik kojim rukovodi ass.mr. Tatjana Stratimirović. U drugom semestru sala 224  funkcionise u okviru krusa Elementi projektovanja kojim rukovodi doc. Zoran Abadić i bavi se promišljanjem, analizom i dimenzionisanjem osnovnih elemenata prostora, programa i arhitektonskog projekta.
Module M2 […]