Author Archive

Posted by Tijana Lapcevic 01 Feb 08

Primarnu strukturu čine linijske formacije koje imaju neprekinuti kontinuitet:
– podizanjem i spuštanjem formiraju slobodno otvoreno i izgrađeno tkivo koje predstavlja dinamično povezivanje i prožimanje reke i obale, pri čemu generiše nove tokove i afirmiše čitavo područje;
– izdizanjem linijske strukture u vertikalu formiraju se stambene grupacije u kojima se socijalna povezanost korisnika poboljšava uvođenjem javnih funkcija (zajedničkih prostora) po vertikali, njihovim razgranatim sistemom rasporeda i promenom stepena javnosti (odnosno br. stambenih jedinica koje opslužuju).
Dobijeni linijski sistem otvara puno mogućnosti i može biti potpuno kontrolisan shodno programskim zahtevima, linijska struktura se može samo udvajati po horizontali–varijanta 01 ili samo podizati u vertikale-varijanta […]