Author Archive

Posted by Mihailo Kocic 07 Feb 19

Performing Arts Center /MUZIKA, SLIKANJE, PERFORMANS/ Ima namenu parka I škole, amfiteatri na otvorenom služe za održavanje nastupa, predavanja na otvorenom I javnih časova. Unutrašnjost se koristi kao škola I kao prostor za nastupe i izlaganje radova u periodima kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju da se to odvija na otvorenom. lako su centrično organizovani, u amfiteatrima se javlja više malih bina na proširenjima tribina ,ovim, kao i konstantnim preplitanjem javnih i edukativnih sadržaja se stvara dinamičam odnos publike i izvođača i ostavlja se mesta za nepredviđene scenarije korišćenja prostora.
Performing Arts Center /MUSIC, PAINTING, PERFORMANCE/ Is a space of educational and […]