Posts Tagged ‘Self-similar Repetition’

Posted by Djordje Stojanovic 01 Nov 07

generativna logika dizajna
Ista vežba sa novom generacijom studenata. Kao i prethodne godine, cilj vežbe je da razvije razumevanje generativnog procesa u dizajnu. Logika algoritama u matematici će biti upotrebljena kao model za razvijanje metodologije za arhitektonsko projektovanje. Jednostavno rečeno, algoritam je set instrukcija koje pretvaraju odredjeni ’input’ u odredjni ’output’ i može se izraziti kroz govor, graficku šemu ili kompjuterski jezik. Uspeh algoritma se meri u broju koraka koji su neophodni da proizvedu željeni proizvod. U arhitektonskom kontekstu, ovakva logika je upotrebljena kao tehnika za stvaranje kompleksne prostorne frome, zasnovane na upotrebi vrlo jednostavih geometrijskih pravila. Zarad konvencionalnosti vežba će […]

Posted by Djordje Stojanovic 10 Apr 07

 

Cilj vežbe je da razvije razumevanje generativnog procesa u dizajnu. Logika algoritama u matematici će biti upotrebljena kao model za razvijanje metodologije za arhitektonsko projektovanje. Jednostavno rečeno, algoritam je set instrukcija koje pretvaraju odredjeni ’input’ u odredjeni ’output’ i može se izraziti kroz govor, grafičku šemu ili kompjuterski jezik. Uspeh algoritma se meri u broju koraka koji su neophodni da proizvedu željeni proizvod. U arhitektonskom kontekstu, ovakva logika je upotrebljena kao tehnika za stvaranje kompleksne prostorne forme, zasnovane na upotrebi vrlo jednostavih geometrijskih pravila.
Zarad konvencionalnosti vežba će se ograničiti na pristupačne i lako upotrebljive materijale. U ovom […]