Posted by Djordje Stojanovic 25 Feb 10

4of7 Architecture at O3one

Izložba 4od7 Arhitektura prikazuje aktuelnu produkciju istoimenog arhitektonskog studija. Kroz seriju maketa, ilustracija i crteža, na izložbi će paralelno biti prikazani arhitektonski projekati koji su u izgradnji, kao i rezultati rada sa studentima na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu. Djordje Stojanović i Vlada Pavlović formiraju arhitektonski studio 4od7 2007 godine sa pocetkom rada na regeneraciji i prenameni objekta ‘Dunavski Cvet’ u Beogradu. Tokom 2008 godine, Milutin Cerović se priključuje studiju u izradi modularnog projekat za pedijatrijsku kliniku u Istočnoj Africi čija prostorna konfiguracija ima mogućnost rasta i sposobnost adaptacije prema kontekstualnim uslovljenostima. Iste godine, 4od7 učestvuje na Arhiteksnskom Bijenalu u Londonu sa prokjektom ‘Snow City’ u kome koriste topografske formacije kao jezik arhitekture i otvara polje delovanja između prirodnog i izgrađenog okruženja. 4od7 uspostavlja interese za ekološke principe održivog razvoja koje aplicira na aktuelne rezidencijalne projekte na Tari i Kopaoniku, produbljujući razumevanje odnosa između prirode i arhitekture. Trenutno, 4od7 radi na projektu za kolektivno stanovanje u Bejrutu i razivija rešenje za kastomizaciju masovne prozivodnje nameštaja.
Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    0910 Edouard Francois in town

    Supernatural NGO brings  Edouard Francois to University of Belgrade where...

    Close