Posted by Olga Savic 09 Jul 15

1415M02 Active City Landmark

 

1415M02_Olga_Savic_01_razglednica1

The project deals with the topic of designing the city image and representing Belgrade, with a focus on forming new relations between towers and environment, as well as towers and the city. New towers have multilayered character which enables them to always be perceived differently at the silhouette of the city and become new symbols that acts as a magnet for users. This way active city landmark is formed.

Naselje Rudo na Konjarniku vremenom je ustoličeno kao reper i prepoznatljiv segment siluete grada. Međutim, pomenuti karakter nastao je kao oličenje društvenih i političkih okolnosti 70ih godina, čime simološka odrednica ovih kula kao kapija grada predocava nista drugo do sliku prošlosti. Do danas (decenijama kasnije) ove okolnosti prošle su kroz brojne promene na koje arhitektura treba da odgovori. Osnovni problemi stambenog naselja Rudo su nedostatak aktivnosti u prostoru i prevaziđenost funkcija.[1] Konstrukcija i gruba organizacija unutrašnjeg prostora[2], naglašen postament i kružna ulica koja razdvaja kule od susedstva čine ih nepristupačnim za korisnike i nefleksibilnim u pogledu uvođenja i prenamene prostora, što povlači i nemogućnost adekvatne aktivacije prostora. Smatram da je iz navedenih razloga potrebno uspostaviti nov projekat kula na lokaciji, reper koji nudi aktivan i pristupačan prostor, oslobođen političkih i društvenih veza, uspostavljen kao arhitektonski izraz koji odgovara današnjim potrebama stanovanja i čita se kao snažan karakter u silueti grada.

Model

Model

Projekat se bavitemom oblikovanja silute grada i reprezentacije Beograda, sa fokusom na formiranju novih odnosa[3] kula i okruženja i kula i grada.  Nove kule odlikuju se višeznačnim karakterom[4] što čini da se one uvek drugačije sagledavaju u siluetama grada i postaju nov simbol koji deluje kao magnet korisnika za formiranje aktivnog repera grada.

Model

1415M02_Olga_Savic_05_presek2

1415M02_Olga_Savic_06_presek3

Projektantskom strategijom predviđena je postavka pet kula koje se oblikuju poput horizontalnih solitera[5] gde se unutar lamele smešta stanovanje, a u kuli javni sadržaji. Uvođenjem javnih funkcija uz stanovanje, prostor postaje aktivan, te sem korisnicima stanova, sadržaji[6] postaju dostupni i posetiocima kula. Stanovanje u izdignutoj lameli pruža mogućnost potpune privatnosti i otvorene vizure svim stanovima, dok se na platoima partera, koncentrisano oko svake kule razvijaju javni sadržaji. Podvlačenjem kolskog saobraćaja ispod nivoa partera, pešacima je omogućena potpuna protočnost i pristupačnost kulama sa svih strana.

Model Model Model Model 1415M02_Olga_Savic_11_presekaksonometrija

Budući da su reperi Beograda mahom vezani za istorijske etape ili događaje i izraženi konvencionalnim formama, horizontalni soliteri postaju nesvakidašnji i upečatljiv karakter grada. Istočne kapije tako postaju nov simbol grada, vizuelni reper koji okuplja posetioce i oblikuje novu siluetu Beograda.

1415M02_Olga_Savic_12_foto1

1415M02_Olga_Savic_13_foto2

1415M02_Olga_Savic_14_razglednica2-3

1415M02_Olga_Savic_18_razglednica4

 [1] Objekat je izgrađen 70-ih godina kao reprezent određenih kulturnih, socioloških, političkih okolnosti.

[2] Analiza stambenih jedinica i analiza orjentacija, Olga Savić; Analiza konstruktivne logike, Bojan Jovančević; Analiza zajedničkih prostora, Ana Maria Gašpar, (2015)/Portfolio/M02_Studio-seminar/

[3] Odnosi treba da odgovore na savremene potrebe društva ( prim.: kvalitet stanovanja i privatnost uz aktivan javni prostor, vizure i kontakt sa okruženjem i gradom)

[4] Višeznačnost se ogleda kroz različitosti u sagledavanju objekata izazvanih promenama materijalizacije fasada i ugla posmatranja

[5] Kula na koju je položena lamela; termin Horizontal Skyskraper preuzet iz naziva koji Steven Holl koristi za svoj projekat VANKE CENTER, Shenzhen, China, 2006-2009

[6] Predviđene aktivnosti su rekreativnog, komericijalnog, kulturnog i poslovog tipa

 

 

 

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1415M02 MN Alterations within the existing structure

    Stewart Brand says: ,,function reforms form, perpetually”.[3] It means, that...

    Close