1516M01 Design Studio

Posted by Sara Jevericic 09 Feb 16

Projekat je kupalište na reci Savi i nalazi se u blizini ušća Save u Dunav, na mestu gde se sudaraju dva keja. Kupalište je u osnovi u obliku slova X dok se u prostoru sastoji iz više nivoa-četiri. Svaki od nivoa se dalje deli na nekoliko slojeva konstrukcije. Prvi i četvrti nivo imaju 4, dok drugi i treći imaju po 3 sloja. Svaki od slojeva ima određenu ulogu u projektu. Površinski i obodni slojevi su namenjeni za staze, platoe, prostore za sedenje. Na njima se nalaze drveni elementi-gazišta koji su pomerljivi-klize po konstrukciji i na taj način se omogućava promenljivost-prilagodljivost […]

Posted by Dobrivoje Bojic 08 Feb 16


Arhitektura se rađa iz unutrašnjih i spoljašnjih prinuda kasnije upotrebe prostora.  Voda kao granica,  svaka granica teži ka probijanju,  svaki zid ka razbijanju.  Savsko priobalje, mesto susreta grada i reke ili mesto mimoilaženja grada i reke?  U zatečenom stanju vidim pečat  različitih epoha;  turskih laguma i portala na Kalemegdanu,  jugoslovenske industrijske revolucije kroz železnicu i posledice moderne tranzicije na obalama Save, činioci koji definišu posebnost ambijenta ovog prostora.

Posted by Milan Ostojic 07 Feb 16


Odvajanjem unutrašnjeg od spoljašnjeg prostora počinje arhitektura. Uspostavljajući upravo te odnose  zatvorenog i otvorenog uvek se javlja međuprostor, prelazni deo, granica ili mesto  spajanja otvorenog i zatvorenog. Kako ta granica gubi obrise i svoju konačnost ona postaje zona pregovora, satkana od kompleksnih preklapanja slojeva značenja,materijala i programa. Tema projekta postaje upravo to, što povezuje ova dva pojma ali ih i razdvaja. Dolazi do raslojavanja i usložnjavanja granice, kreiranje ’’trećeg’’ prostora. Tako novi prostor posmatramo kako prostor mogućnosti koji omogućava transformaciju prostornih doživljaja. Postavljanjem dva suprotna elementa jedan uz drugi najviše dolazi do izražaja  njihova različitost, ali i granica između […]

Posted by Duska Prodanovic 07 Feb 16

The analysis begins by expanding the boundaries of the natural surrounding and artificial environment, and the boundaries of private and public environments, it is designed as a buffer space with its form and order in the diversity of time. The matrix is created by selecting primary, secondary , or horizontal , vertical lines. The lines intersect and form an empty space between them, which mimics the form of dried earth . The location is between Kalemegdan and Concrete hall . The location was chosen because of its surrounding area possesses interesting contours . Contours that can be used in forming […]

Posted by Katarina Dekic 07 Feb 16


New bath on the Sava riverside is designed as an extension of the public narrow promenade with interlaced flows of movement of pedestrians and cyclists. Undefined pathways and insufficient capacity thereof is one of the biggest problems on the site. This is also the reason why this area is observed and used only as a “passageway” and not as place to stay. By creating a new bath retention is obtained.
Relation OPEN-CLOSE can refer to several aspects of the project. The impotant aspect for this project is primarily relating to the availability to the public. This relation is defined also […]

Posted by Nikola Jovanovic 07 Feb 16

 

Ideja projekta je kreiranje artefakta kao kontrolisane, a sa druge strane, porozne strukture. Kada se artefakt posmatra samo kao prostor, pitanje je da li on može u isto vreme da poseduje karakteristike otvorenog i zatvorenog prostora. Ono što je činjenica jeste da artefakt, kao ljudska tvorevina, ne poseduje otvorenost prostora koje je moguće naći u prirodno nastalom prostoru. Artefakt koji je projektovan da stupi u direktan odnos sa vodom i deluje u simbiozi sa istom ne bi imao ni smisla, niti funkciju u drugačijem kontekstu suprotnom od njegove primarne namene. Stoga artefakt, kao prostor koji predstavlja definiciju […]

Posted by Marija Pantovic 06 Feb 16


Postavljanjem pojmova otvoreno/zatvoreno u drugačiji kontekst, dobijaju se različiti aspekti oblikovanja prostora. Umesto klasičnog tumačenja otkrivenog ili natkrivenog bazena kao letnje i zimske varijante kupališta, projektom postavljamo jednu kombinovanu, preklopljenu varijantu. Javno kupalište koje je i otvoreno i zatvoreno, ali u drugačijem tumačenju tog termina. Ono zapravo postaje definicija odnosa između kontrolisanog i javnog prostora, dostupnog svim korisnicima, kao i načina njihovih oblikovanja.

Posted by Marija Perunicic 03 Feb 16


This project is engaged in the research of the topic „Open / closed“ in architecture in terms of geometry of an object, atmosphere of the space created and in terms of the separation between public and private. Urban layout is set in a such way that the potentials of this location are used in a best way because this flat area in front of the Nebojsa tower has specific vistas and it is seated next to the river on one side and the historical context of Belgrade on the other side. By intervening in the morphology of the given […]

Posted by Djordje Stojanovic 21 Sep 15


Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Između otvorenog i zatvorenog – Javno kupalište na Savi
docent Djordje Stojanović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Suprotno od aktuelnih planova za razvoj obale Save u Beogradu, zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje prostora, čija se namena nadovezuje na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja u ovom delu grada. Projekat javnog kupališta (otvorenog  i zatvorenog bazena) treba da pokaže da li revitalizacija ovog područja može biti zasnovana na nizu individualnih objekata sa ulogom pokretača aktivnosti u javnom gradskom prostoru. Rad na arhitektonskom projektu počinjemo analizom zatečenog stanja i uspostavljanjem konteksta […]