Posts Tagged ‘Design Studio – Course Agenda’

Posted by Djordje Stojanovic 26 Sep 16

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Škola bez učionica
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje jednog školskog objekta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi  za preispitivanjem prinicipa savremnog obrazovanja, dostupnotsti savremenih edukativnih programa i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva. Studenti će pokušati da sagledaju okvire savremenih obrazovnih potreba i formulišu odgovarajuće prostorno rešenje. Rad na projektu pokrenućemo sledećim pitanjima: Da li objekat edukativne neamene može da se prilagođava svojim korisinicima, njihovim potrebama i željama? Kako može da omogući aktivno učešće […]

Posted by Djordje Stojanovic 09 Sep 16

Modul MASA23030 Izborni predemt, 2 ESPB
naziv: Istrazivanje kroz projekat
docent Djordje Stojanović, v. prof Marko Milos,
asistent Nemanja Kordic, saradnici Nikola Krajinovic, Milica Vujovic
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa konceptom „Hibridnih tehničkih sistema“, polja delovanja koje povezuje niz disciplina i istraživačkih oblasti kao što su mehatronika, automatsko upravljanje, robotika i digitalna fabrikacija, i vidovima primene ovakvih sistema u savremenoj arhitektonskoj praksi i istraživačkom radu.
Težište je postavljeno na ostvarivanju interdisciplinarne saradnje […]

Posted by Djordje Stojanovic 29 Jan 16

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Alternativne mogućnosti razvoja okruženja trga Slavija
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordic, saradnik Milica Vujovic
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Predložena lokacija nalazi se u blizini trga Slavija (blok oivičen ulicama Kralja Milana, Kralja Milutina, Svetozara Markovića i Nemanjinom). Zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje objekta sa osnovnom namenom poslovanja. Neophodno je da se uloga novog objekta nadoveže na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja na lokaciji. Složenost zadatka se ogleda u sagledavanju mogućnosti koje proizilaze iz usaglašavanja poslovanja savremenih kompanija iz sektora kreativne industrije i funkcionisanja javnih […]

Posted by Djordje Stojanovic 05 Feb 15


Modul M02 Studio Arhitektura, 15 ESPB
Modul M9 Master Projekat, 30 ESPB
naziv zadatka: Nove kapije Beograda
docent Djordje Stojanović, saradnik Jelena Pejković, saradnik Nemanja Kordić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Rad u studiju počinje analizom postojećeg objekta “Istočne kapije Beograda,” a potom se na osnovu stečenih saznanja o kontekstu stambene gradnje sedamdesetih godina i problemima koji se ocrtavaju kroz upotrebu i kroz današnje stanje objekta, nastavlja projektovanjem Nove kapije Beograda na istoj lokaciji. U savremenom kontekstu, značajno izmenjenom u odnosu na onaj u kome je objekat nastao, svaki student će imati mogućnost da sopstvenu projektantsku strategiju usmeri prema jednom […]

Posted by Djordje Stojanovic 13 Sep 14

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: APETIT ZA KONSTRUKCIJU
Regionalni centar Organizacije za hranu Ujedinjenih nacija (FAO)
docent Djordje Stojanović, saradnik Jelena Pejković
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Procenjuje se da će do 2050. godine 7 od 10 ljudi na svetu živeti u gradovima. Kako će izgledati život u tako gusto naseljenim sredinama? Da li će osnovni resursi, kao što su životni prostor i kvalitetna ishrana, biti svima dostupni? Projekat Regionalnog centra Organizacije za hranu Ujedinjenih nacija (FAO) treba da pokaže na koji način hrana može da posluži kao pokretač aktivnosti u […]

Posted by Djordje Stojanovic 11 Sep 14

Modul M8.3 Izborni predemt, 2 ESPB
naziv: Istrazivanje kroz projekat
docent Djordje Stojanović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih organizacija, struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa različitim vidovima istraživačkog delovanja i njihovom značaju za savremenu praksu arhitektonskog projektovanja. Predmet je koncipiran kao priprema za izradu individualne Master teze, nezavisnog nastavnog modula koji je predviđen u narednom i završnom semestru MAS. Metod izvođenja nastave obuhvata dva različita ali povezana oblika rada. Kroz seriju od 7 tematskih ex cathedra predavanja, […]

Posted by Djordje Stojanovic 21 Jan 14

Modul M5 Studio Arhitektura, 18 ESPB
naziv zadatka: ARHITEKTURA ZA POJESTI
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović, saradnik Milan Katić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Prostorni okvir zadatka čini lokacija https://maps.google.com/ uz Volginu ulicu, blizu najviše topografske tačke na reljefu grada Beograda. Predviđena parcela je okružena Zvezdarskom šumom i trenutno pripada zapuštenom i nefunkcionalnom Sportskom centru koji je bespravno nastao tokom devedesetih godina, na mestu poznate beogradske kafane i javne zelene površine. Programski okvir zadatka podrazumeva analizu mogućih namena lokacije i pronalaženje adekvatnog odnosa među njima. Očekivani rezultati treba da ponude hibridna rešenja koja osciliraju […]

Posted by Djordje Stojanovic 25 Sep 13

Modul M4 Studio projekat, 16 ESPB
naziv zadatka: Plesna škola / Kopitareva gradina
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović, saradnik Milan Katić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
U ovom semestru studio istrazuje prostorno-programske potencijale plesne skole u kontekstu uzeg centra grada, na lokaciji Kopitareva gradina u Beogradu. Cilj je da se kroz projektovanje novog objekta edukativnog karaktera, zajedno sa pratecim sadrzajima u vidu otvorene scene ili prostora za igru, unapredi karakter zadate lokacije ali i sagledaju mogucnosti alternativnih vidova ucenja kroz interakciju objekta sa javnim prostorom trga Kopitareva gradina. Izazov lezi u prepoznavanju, uspostavljanju i razvijanju adekvatnih relacija izmedju predlozene […]

Posted by Djordje Stojanovic 19 Sep 13


Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat – Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ove, 2013. godine, dogodila su se dva značajna događaja sa stanovišta teorije arhitektonskog projektovanja. Prvi je međunarodna konferencija pod nazivom „Adaptivna Arhitektura“ u organizaciji ACADIA (Association for Computer-Aided Design in Architecture) http://2013.acadia.org/. Drugi je Europan 12 (Europan 12) http://www.europan-europe.eu/en/, koji pod nazivom „Adaptivni grad“ obuhvata pedesetak arhitektonskih konkursa za realizaciju pretežno stambenih objekata i okruženja širom Evrope. Obe inicijative imaju višedecenijski kontinuitet i svaka u svom […]

Posted by Djordje Stojanovic 29 Aug 13


Traveling to Iran tonight for another Architectural Association Visiting School workshop (August 30th – September 14th 2013), here is the agenda:
Computing the Anatomy of Tehran
Tehran, Iran’s capital will be used as a testing ground within the framework of the design based research into the continually changing anatomy of the present day cities. The problem in Tehran, like in other fast growing cities, is that processes of urban growth are difficult to control and take their toll on the environment through air and water pollution, accompanied with the loss of arable land […]