Author Archive

Posted by Olja Popovic 10 Feb 19

POLITEATAR
Politeatar čine dva tipa međusobno prožimajućih prostora: (1) prostori gledališta (ploče u nagibu) i (2) fleksibilni radni prostori između njih. Prostori gledališta u nagibu povezuju nivo ulice sa različitim spratovima zgrade. Mogu se koristiti kao otvoreni auditorijumi ili kao javni prostori – parkovi u nagibu. Prostori gledališta i radni prostori su namenjeni iznajmljivanju od strane kompanija kao što su WeWork, WeLearn, itd.
POLY-THEATER
Poly-theater is composed of two types of interconnected spaces: (1) event spaces (slopped slabs), and (2) flexible office spaces in between.  Slopped event spaces connect street level with different floors of the building. They can be used as open […]