Author Archive

Posted by Mila Pantelic 31 Jan 17

Objekat škole na Karaburmi predstavlja multifunkcionalni projekat, predviđen za odvijanje nastave i prakse u prepodnevnim časovima kao i organizovanje radionica i izložbi u popodnevnim časovima, vikendom i raspustom, koje su otvorene za javnost.
The school facility on Karaburma is a multifunctional project, where theoretical and practical classes would be held before noon, while workshops and exhibitions would be held during the after noon, on weekends and during holidays. (which would be opened for public)

Objekat je podeljen na fleksibilne zone: nastavničku, radioničku i izložbenu zonu koje mogu biti raspoređene po nivoima i povezane fiksnim i mobilnim stepenicama.
Po obodu je moguće raspodeliti nastavne […]

Posted by Mila Pantelic 01 Jul 16

POLIDAKTILIJA
 Predložena koncepcija se zasniva na prilagođavanju organizacije stambenog bloka remodelovanom terenu. Blizina prometnih saobraćajnica uslovila je formiranje zaštitnog pojasa u vidu  pošumljenog uzvišenja koje štiti naselje od buke.
Sklop je proistekao iz atrijumskog tipa sa dvorištima kao mestima mogućeg okupljanja suseda. Objekat se širi i pada ka jezeru u vidu šest uskih prstiju, između kojih se formiraju zajednički prostori stanara – travnati amfiteatri sa pogledom na vodu. Razuđeni objekti formiraju krovne terase koje su dostupne svim stanovnicima naselja.
POLYDACTYLY
The proposed conception is based on adapting the organization of housing block to remodeled ground. Nearness of busy roads caused the formation of a […]