Posted by Djordje Stojanovic 21 Sep 15

1516M01 Studio Agenda

1516M01The Bondy Icbebergs Pool

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Između otvorenog i zatvorenog – Javno kupalište na Savi
docent Djordje Stojanović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Suprotno od aktuelnih planova za razvoj obale Save u Beogradu, zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje prostora, čija se namena nadovezuje na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja u ovom delu grada. Projekat javnog kupališta (otvorenog  i zatvorenog bazena) treba da pokaže da li revitalizacija ovog područja može biti zasnovana na nizu individualnih objekata sa ulogom pokretača aktivnosti u javnom gradskom prostoru. Rad na arhitektonskom projektu počinjemo analizom zatečenog stanja i uspostavljanjem konteksta koji pored razumevanja društvenog i fizičkog okruženja, podrazumeva određivanje prema  osnovnim životnim resursima i obnovljivim energetskim izvorima (voda, vetar i sunce), i  posledicama neposrednog zagađenja u ovom okruženju.

Složenost zadatka se ogleda u dvoznačnom karakteru prostora, odnosno projektovanju otvorenog (nenatkrivenog) prostora sa slobodnim pristupom  i zatvorenog (natkrivenog) prostora sa kontrolisanim pristupom. Takođe, neophodno je da projekat ponudi i mogućnost višestruke upotrebe prostora. Pored rekreativne namene, predviđeni objekat može biti posvećen i edukativnim programima (npr. škola plivanja ili drugih veština). Očekivana arhitektonska rešenja bi trebalo da ponude mogućnost stalne promene prostora prema varijabilnim potrebama korisnika i atmosferskim uslovima u okruženju..

Be Sociable, Share!

  Tags:

  Comments are closed.


  Read previous post:
  1516 Elective Seminar

  Modul MASA23030 Izborni predemt, 2 ESPB naziv: Istrazivanje kroz projekat...

  Close