Author Archive

Posted by Iva Vavic 01 Feb 08

Kao dizajn alat koristi se software koji je programiran da rasterecuje guzhvu na kritichnim mestima sa velikim intenzitetom saobracajnog protoka. Kontrolishuci kontekstualne parametre (raspored tachaka na lokaciji: access points, local points of intensification, exit points/ hijerarhija tachaka/ odnos povrshina) generisan je optimalan raspored komunikacionih kanala koji se zatim razmeshta u vishe nivoa. Kao rezultat nastaje konvergencija vishe istodobnih, medjusobno povezanih slojeva gde komunikaciona mrezha postaje glavni artikulator prostora. Ona ogradjuje i definishe povrshine chijim se preklapanjem formiraju objekti, javne povrshine i praznine. Uspostavljena je kontinualna urbana mrezha shto je omogucilo vertikalno i horizontalno preplitanje infrastrukturnih tokova i vishenamenskih objekata (trgovina/zabava/usluge/poslovanje).
Read more