Author Archive

Posted by Minja Radenkovic 10 Jul 19

Projekat zajedničkog prostora za rad predstavlja prostornu organizaciju niza medjusobno povezanih, ali perceptivno nezavisnih delova. Koncept predstavlja opna koja se deformiše, proširuje i sužava po obodu. Osnova se razuđuje kako bi se oformio sistem podprostora koje nije nužno dalje deliti. Nastaju radni prostori različitih veličina, bez fizičkog odvajanja prostora.
Razuđivanjem osnove nastaju i atrijumi kao mesto vizuelnog kontakta i veze otvorenog javnog prostora u parteru i radnih prostora na višim etažama. Istovremeno se i olakšava velika struktura i nastaju nova neformalna mesta za rad, susret, dokolicu.
Povećanjem obima obezbeđuje se bolji uslovi osunčanja i prirodnog provetravanja radnog prostora. Takođe, duža linija fasade omogućava veći broj radnih […]

Posted by Minja Radenkovic 02 Jul 19


Studentska grupa │ Student group: Minja Radenković, Fedor Jurić
Ambicija ovog projekta je bazirana na stvaranju povoljne i efemerne mikroklime u javnom prostoru pomoću javnog tuša dizajniranog sa ciljem poboljšanja i manipulacije vlažnosti vazduha, te tako oblikujući cirkulaciju vlage kao i ljudi u javnom prostoru.
Struktura tuša okačena je o postojeće prostorne elemente okruženja – drveće i pripadajuće objekte. Tuš se sastoji od dva paralelna smaknuta sistema, prvi služi kao sistem prskalica, povećavajući nivo vlažnosti u vazduhu, a drugi kao tuš za okolne posetioce. Gradivni elementi su PVC cevi i 4 vrste čvorova, zavisno od broja štapova koji se u prostoru presecaju. Vodu za tuš greje […]

Posted by Minja Radenkovic 11 Feb 17

Objekat škole na Karaburmi objedinjuje teorijsko i praktično znanje – teorijska nastava se međusobno dopunjuje sa praktičnom kroz radionice i izložbe.
The school facility on Karaburma combines theoretical and practical knowledge – theoretical classes meet and correspond with practical, such as workshops and exhibitions.

Ideja projekta zasniva se na sinhronizaciji arhitekture i prostora koji ga okružuje kroz integrisanje u teren. Objekat je većim delom ukopan u teren, a samo glavnim pročeljem otvoren prema okruženju. Otvori su orijentisani ka Dunavu kako bi obezbedili prirodno osvetljenje i ventilaciju i time poboljšali kvalitet svih prostorija. Sam objekat je putanja koja prati teren i time premošćava […]