Author Archive

Posted by Minja Radenkovic 11 Feb 17

Objekat škole na Karaburmi objedinjuje teorijsko i praktično znanje – teorijska nastava se međusobno dopunjuje sa praktičnom kroz radionice i izložbe.
The school facility on Karaburma combines theoretical and practical knowledge – theoretical classes meet and correspond with practical, such as workshops and exhibitions.

Ideja projekta zasniva se na sinhronizaciji arhitekture i prostora koji ga okružuje kroz integrisanje u teren. Objekat je većim delom ukopan u teren, a samo glavnim pročeljem otvoren prema okruženju. Otvori su orijentisani ka Dunavu kako bi obezbedili prirodno osvetljenje i ventilaciju i time poboljšali kvalitet svih prostorija. Sam objekat je putanja koja prati teren i time premošćava […]