Posted by Nikola Todorovic 01 Jul 10

0910M5 NT

The project seeks to provide spatial improvements and enable further development to the building according to already established behavioral patterns of its users. I wanted to create transformable office space that may be used differently at times. The idea was to hold on to all the existing pillars and use them as referential greed and than add rotating panels to achieve adaptability in the internal organisation by creating rooms, landscape office space and atriums. Atriums are public spaces connected to the public esplanade.
Projekat je nastao iz analize postojećih adaptacija na Beton hali i pokušaja da se ovaj princip poboljša. Namera je da se stvore poslovni prostori koji će imati mogućnost transformacije i korišćenja u drugačije svrhe. Ideja je  da se zadrži postojeća konstrukcija sa svim unutrašnjim stubovima i da se oni iskoriste kao početak projekta. Postavljanjem panela koji mogu da se rotiraju oko stubova stvorena je mogućnost pregrađivanja i povezivanja  prostora, i formiranja atriuma koji su javnog karaktera i u direktnoj vezi sa setalistem.
Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    0910M5 MV

    The basic, common Michael Kors denominator list of programs you...

    Close