Author Archive

Posted by Isidora Ekmescic 15 Feb 19

POLI-TEATAR
Poli-teatar je javni, otvoreni krovni park sa vizurama ka Dunavu koji se sastoji od 10 teatara/žižnih tačaka. Teatri se formiraju od zarubljenih piramida sa postoljem, stranice piramida su tribine ili rampe, a oko postolja se formiraju škole. Postolje piramide je centralna tačka svake škole i čini prostor fleksibilnim tako što je u funkciji skladišta, u svakom trenutku je moguće reorganizovati nameštaj, pomeriti pregradne zidove i dobiti prostore za nove vidove učenja. Ukoliko su okupljanja ili prenamena prostora, nameštaj i pregrade se skladište i dobija se čist i prazan prostor.
Poli-teatar se gradi kroz etaže, u prizemlju su raspoređeni elementi, na spratu […]