Posted by Olga Savic 27 Feb 16

1516 OS Elective Seminar

1516_Olga_Savic_01_naslovna

Projekat Touch floor tube predstavlja paviljonsku strukturu sa idejom o uspostavljanju interakcije sa korisnicima korišćenjem njima bliske i poznate tehnologije – touch screen sistema.

Struktura se formira u vidu tunela, ređanjem podnih ekrana i LED cevastih svetiljki. Kretanjem kroz tunel, korisnik aktivira podnu površinu, što izaziva paljenje svetiljki pripadajućeg polja. U zavisnosti od dužine trajanja dodira ekrana menja se reakcija, tj intenzitet, boja ili način emitovanja svetlosti.

PRINCIP FUNKCIONISANJA

1516_Olga_Savic_03_primer

-Ukoliko nije registrovan dodir na ekranu nema ni reakcije aktuatora. U suprotnom, elektrode reaguju na dodir i šalju podatke kontroleru koji dalje daje uputstvo za aktivaciju podnog svetla i svetiljki unutar cevastih svetiljki. Svetlo jačeg intenzita isijavaće iz svetiljki koje pripadaju polju u kome je registrovan dodir, dok svetiljke susednih polja odaju svetlost slabijeg intenziteta. Kretanjem dolazi do promene pritisnutog polja, što izaziva postepeno gašenje predhodno pritisnutog i pojačanje intenziteta svetlosti u trenutno pritisnutom polju.

STRUKTURA

1516_Olga_Savic_02_struktura

Sistem radi na principu Resistive Multi Touch Screen-a, tako da je podna površina sastavljena od slojeva unutar kojih se nalaze senzori, kontrolor i aktuatori. Prvi sloj taktilnog poda je ITO transparentni sloj (Indium Tin Oxide). Pruža zaštitu sistemu ispod, a ujedno ne umanjuje funkcionalnost zahvaljujući konduktivnom dejstvu. Elektrodna vlakna sa razdvajajućim slojem čine senzor koji reaguje na dodir. Protežu se celom podnom površinom koja je time u potpunosti senzibilna. Podaci registrovani senzorom šalju se kontroleru, tj softveru koji prevodi podatke u digitalni format, obrađuje ih i donosi zaključke koje aktuatore treba aktivirati. LED ekran na vrhu je poslednji sloj i ima ulogu aktuatora. Pored njega aktuatori su i LED svetiljke koje se u vidu obruča obrzuju nad podnom površinom i povezane su sa kontrolerom.

BLOK DIJAGRAM

1516_Olga_Savic_04_blokdijagram

ALGORITAM

1516_Olga_Savic_05_algoritam

DIJAGRAMI SITUACIJA

1516_Olga_Savic_06_primeri

1516_Olga_Savic_07_aksonometrija

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1516 SS Elective Seminar

    Be Sociable, Share!

    Close