1314M6.2 Seminar AFUB

Posted by Djordje Stojanovic 06 Nov 13

Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Naziv predavanja: O tačnosti u nauci
Sadržaj predavanja: Razjašnjenje prototipske prirode arhitektonskog modela uz analizu slučajeva i pregled relevantnih primera
 
Na ovom predavanju razmatramo ulogu prototipskog modela u procesu arhitektonskog projektovanja i nastavljamo istraživanje aspekata modelovanja koji podržavaju razvoj adaptivnih principa i iterativne strukture procesa arhitektonskog projektovanja. U prototipske modele u arhitekturi svrstavamo modele čija osnovna namena leži u sticanju saznanja koja se neposredno potom koriste za realizaciju sledećeg modela u nizu iteracija. Svaki model u ovakvom nizu zadržava ključne i zajedničke karakteristike, ali se istovremeno […]

Posted by Djordje Stojanovic 30 Oct 13

Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Naziv predavanja: Šta kaže Hensel?
Sadržaj predavanja: Razjašnjenje performativne prirode arhitektonskog modela uz analizu slučajeva i pregled relevantnih primera

Diskusiju o mogućnostima primene performativnih modela u koncepciji prostornih organizacija počinjemo hronološkom sistematizacijom saznanja o pet pojmova ili termina koji inicijalno nastaju u različitim naučnim oblastima poput fiziologije, biologije i matematike, ali danas nalaze primenu u arhitektonskoj teoriji koja ukazuje na potrebe za preispitivanjem okvira delovanja u projektantskoj praksi. Prikaz obuhvata pojmove: samo-regulacije, otvorenih sistema, povratnih tokova informacija, samo-organizacije, i međusobno uzročnih odnosa. Putem intepretacije navedenih […]

Posted by Djordje Stojanovic 23 Oct 13

Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Naziv predavanja: Razdražena materija
Sadržaj predavanja: Razjašnjenje analogne prirode arhitektonskog modela uz analizu slučajeva i pregled relevantnih primera

Na ovom predavanju razmatramo analognog modela u arhitekturi i istražujemo specifične aspekte pristupa modelovanju koji istovremeno podržavaju i uslovljavaju razvoj adaptivnih principa u arhitektonskom projektovanju. U okviru ove diskusije, pojam analognog modelovanja, ima dvostruko značenje. Prvo se odnosi na fizičko ili prostorno modelovanje, naspram računarskog ili digitalnog, dok se drugo odnosi na analogno uspostavljanje odnosa između modela i predmeta modelovanja, i ima primenu u modelovanju složenih pojava, koje […]

Posted by Djordje Stojanovic 16 Oct 13

Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Naziv predavanja: Pratnja
Sadržaj predavanja: Metodologija istraživanja kroz projekat i razjašnjenje dve različite uloge modela u procesu arhitektonskog projektovanja

Pitanja kojima pokrećemo diskusiju o ulozi modela u arhitektonskom projektovanju su jednostavna i glase: Zašto se proizvode modeli u arhitekturi i da li je arhitektonsko projektovanje zamislivo bez modela? U praksi arhitektonskog projektovanja, pod modelovanjem podrazumevamo proizvodnju makete, umanjene predstave objekta koji je predmet izučavanja, u cilju približavanja ili pojašnjavanja jednog ili više aspekata arhitektonskog projekta. Nedvosmisleno, primena ovakvog medijuma je višestruko opravdana i zauzima […]

Posted by Djordje Stojanovic 09 Oct 13


Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Naziv predavanja: Nevrovatne šezdesete
Sadržaj predavanja: Razjašnjenje pojma i konceptualnog okvira „Adaptivna arhitektura“

U arhitektonskoj teoriji i praksi se tokom šezdesetih godina javljaju ideje koje impliciraju različite vidove adaptivnosti ili promenljivosti izgrađenog okruženja. Ove ideje se manifestuju kao niz utopističkih projekata i veoma mali broj realizovanih ideja. Vezuju se za prestanak dominacije diskursa koji je postavio CIAM (Congrès internationaux d’architecture moderne) i nastanak Tima 10 (Team 10), kao i delovanje niza drugih autora koji se koincidentno u različitim sredinama bave ovim […]

Posted by Djordje Stojanovic 02 Oct 13

Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat – Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Naziv predavanja: Uvod
Sadržaj predavanja: Uvodne napomene o kursu i temi uz prezentaciju ciljeva, pristupa i sadržaja nastave

Ciljevi i pristup nastavi: 1.) Razumevanje uloge adaptivnih principa u arhitektonskom projektovanju. 2.) Upoznavanje sa alatima i strategijama u arhitektonskom projektovanju, koje se zasnivaju na adaptivim principima; koje istovremeno zahtevaju i omogućavaju primenu nove tehnologije. 3.) Razumevanje odnosa između teorije i prakse arhitektonskog projektovanja. 4.) Razvijanje analitičkih veština i metoda istraživanja u oblasti arhitektonskog projektovanja. 5.) Razvijanje kritičkog mišljenja, sposobnosti kvalifikovanog korišćenja izvora […]

Posted by Djordje Stojanovic 19 Sep 13


Modul M6.2 Seminar, 2 ESPB
Naziv Predmeta: Istraživanje kroz projekat – Adaptivnost
docent Djordje Stojanović, asistent Milutin Cerović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ove, 2013. godine, dogodila su se dva značajna događaja sa stanovišta teorije arhitektonskog projektovanja. Prvi je međunarodna konferencija pod nazivom „Adaptivna Arhitektura“ u organizaciji ACADIA (Association for Computer-Aided Design in Architecture) http://2013.acadia.org/. Drugi je Europan 12 (Europan 12) http://www.europan-europe.eu/en/, koji pod nazivom „Adaptivni grad“ obuhvata pedesetak arhitektonskih konkursa za realizaciju pretežno stambenih objekata i okruženja širom Evrope. Obe inicijative imaju višedecenijski kontinuitet i svaka u svom […]