Author Archive

Posted by Dobrivoje Bojic 08 Feb 16


Arhitektura se rađa iz unutrašnjih i spoljašnjih prinuda kasnije upotrebe prostora.  Voda kao granica,  svaka granica teži ka probijanju,  svaki zid ka razbijanju.  Savsko priobalje, mesto susreta grada i reke ili mesto mimoilaženja grada i reke?  U zatečenom stanju vidim pečat  različitih epoha;  turskih laguma i portala na Kalemegdanu,  jugoslovenske industrijske revolucije kroz železnicu i posledice moderne tranzicije na obalama Save, činioci koji definišu posebnost ambijenta ovog prostora.