Posted by Djordje Stojanovic 18 Dec 12

1213M6.2 Ispit

Obaveštenje za studente u vezi ispita na predmetu M6.2 Seminar Nakon geometrije: ekologija i tehnologija u arhitekturi

Zadatak: U formi teksta od maksimalno 600 reči i  na osnovu predavanja prikazanih tokom kursa dati odgovor na okvirno postavljenu temu “Arhitektura nakon geometrije”. Pretpostavka je da geometrija tradicionalno predstavlja važan alat kojim se arhitekte služe za opisivanje i kreiranje prostora. Tokom kursa, ukazano je na potrebe za proširivanjem polja delovanja u arhitektonskom projektovanju. Prikazane su mogućnosti organizacije prostora na osnovu različitih strategija, koje se oslanjaju na približavanje i prožimanja arhitekture sa drugim disciplinama, kao što su biologija, ekologija i druge. Potrebno je da student, kroz autore i tematske celine upoznate tokom kursa, izgradi sopstvene argumente za ili protiv arhitekture nakon geometrije. Cilj zadatka je da studenti operativno koriste informacije iznesene tokom kursa i upotrebe ih za formiranje kritičkog stava prema obrađenim temama. Zadatak nosi 60 pena i potrebno ga je predati u štampanoj formi do 1. februara ili u terminu za predaju seminara prema terminskom planu za januarski ispitni rok u kabinetu 238.

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1213M6.2 Horizontal Expanse

    Sala 254, sreda 26. decembar, 19:15h, U okviru predmeta M6.2...

    Close