Posted by Anica Maksić 04 Feb 15

1415M01 AM

1415M4_Anica_Maksic_01_1aks

 

The focus of the project is to create a spatial framework for activities related to food, so that food could be experienced as an adventure, and not just as a need.  Several pavilions — specific environments for experiencing food — would be created at the location of Đeram market, with the possibility that each pavilion could also be experienced in a number of different ways. The main goal is to achieve a state of permanent incompleteness, or variability, leading to a multitude of experiences through a multitude of events.

Fokus projekta je na kreiranju prostornih okvira za odvijanje aktivnosti vezanih za hranu, kako bi se ona doživela kao događaj a ne samo potreba. Na ovaj način bi se vratila uloga i značaj ovih prostora i značaj procesa vezanih za hranu.
Prostorno ideja podrazumeva formiranje više paviljona, specifičnih ambijenata za doživljaj hrane,  na prostoru pijace Đeram, uz mogućnost da se u okviru svakog paviljona takođe kreira više različitih mogućnosti. Svaki paviljon predstavlja scenu, odnosno strukturu, za kreiranje mogućih scenarija događaja – odnosno doživljaja hrane. Cilj je stalna nedovršenost, odnosno promenljivost, kojom se kroz mnoštvo događaja ostvaruje mnoštvo doživljaja.
1415M4_Anica_Maksic_02_osnove
Oko svakog paviljona se formira prostorna celina, čiji je centar upravo paviljon. Policentričnost pijace, koja se na taj način ostvaruje, omogućava različite doživljaje hrane u svakom centru. Centri, odnosno paviljoni, generišu pojavu ovih procesa u pripadajućim prostornim celinama koje gravitiraju ka njima. U ovim celinama prisustvo procesa vezanih za hranu varira u različitim situacijama – samo prodaja, prodaja i priprema, priprema i konzumiranje, ili prisustvo drugih aktivnosti u različitim fazama dana.
1415M4_Anica_Maksic_03_crtezi
Iz formirane strukture u parteru se dalje razvija prostorna struktura koja formira nadstrešnicu. Geometrija nadstrešnice nastaje kao rezultat policentričnosti pijace. Karakter prostora ispod svakog segmenta nadstrešnice je introvertan. Iako je osnovna ideja ovog policentričnog sistema otvorenost, odnosno “eksplozija” svakog centra ka okolnom prostoru, introvertan sistem nadstrešnice mora postojati kako bi kontrolisao “eksploziju”. Struktura nadstrešnice je takva da omogućava prodor svetlosti, ali i štiti prostor ispod.
Prisustvo FAO organizacije na prostoru pijace je definisano kroz različite edukativne programe, koji se odvijaju u centrima prostornih celina, paviljonima, u severnoj zoni. Objekat za administrativne i ostale potrebe organizacije je smešten na nivou ispod, takođe u severnoj zoni.
1415M4_Anica_Maksic_04_ambijenti

1415M4_Anica_Maksic_04_foto

 

 

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1415M01 MP The flow of food

    The flow of food   „I don’t have time, I’ll...

    Close