Author Archive

Posted by Milos Kapetanovic 09 Jun 19

 
Naziv projektaProject theme: Pergola Shower
Studentska grupaStudent group: Milica Radović, Milos Kapetanović
 
Apstrakt
Javni tuš formiran je u vidu pergole. Struktura tuša okačena je o postojeće elemente okruženja – drveće i pripadajuće objekte. Sačinjen je od PVC cevi i konektora. Konektor je predviđen za povezivanje 3 cevi koje se međusobno nalaze pod pravim uglom. Tako formiran element posmatra se kao jedan modul. Struktura se dalje usložnjava umnožavanjem i rotacijom modula, čime se postiže višeslojna stuktura. Voda se greje  energijom sunca. Zapremina jedne cevi je 0.71 vode, а cela struktura se sastoji od 425 cevi. Maksimalni kapacitet tuša obezbeđuje 35 […]