Author Archive

Posted by Djordje Stojanovic 08 Feb 18

“In the context of pollution, carbon emissions, and climate change, the air is an essential public good. Yet air is invisible. It is boundless. It is difficult to control, to own, to divide, and to observe. It belongs equally to everyone in the city, no less shared than traditional fixed public spaces of parks and streets. Air is public space, but it must be claimed and activated.” // (The Living) David Benjamin & Soo-in Yang, 2010
 
POLYARK 5 | POLYAIR
As a part of the Polyark 5: Polyair initiative by Royal Institute of British Architects, University of Belgrade – Faculty of Architecture […]

Posted by Djordje Stojanovic 15 Jan 18

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Coworking – Zajednički prostor za rad Depo, Beograd
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić, sardnik Shin Yokoo
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Projekat i završni rad
Studenti će imati zadatak da osmisle prostorno rešenje za objekat na lokaciji bivše depo-garaže GSPa na uglu Bulevara despota Stefana i Cvijićeve ulice.  Namena objekta je dvostruka, prostor će se koristiti za zajednički rad u sektoru kreativne industrije kao i za održavanje edukativnih događaja, kao sto su radionice, predavanja, video projekcije, izložbe i drugo. Predložena parcela (površine 4901m2), i postojeći […]

Posted by Djordje Stojanovic 22 Sep 17

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Škola arhitekture
docent Djordje Stojanovic, asistent Nemanja Kordić
učesnici u nastavi: Anđela Karabašević, Shin Yokoo
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje nove arhitektonske škole. Složenost zadatka se ogleda u potrebi za preispitivanjem principa savremenog arhitektonskog obrazovanja i programa kao i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva. Takođe neophodno je preispitati odnos fakulteta kao institucije koja se bavi gradom i prostorom i neposrednog konteksta u kojem nastaje. Predložena lokacija se nalazi u Beogradu, između […]

Posted by Djordje Stojanovic 15 Jan 17

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Deponija Vinča
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić,
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Projekat i završni rad
Zadatak je izrada arhitektonsko-urbanističkog rešenja za sanitarnu deponiju „Vinča“ sa sledećim celinama: javni parokovski prostor, edukativni centar, upravna zgrada, pogon za reciklažu sekundarnih sirovina i pogon za proizvodnju toplotne energije.
Prema Generalnom Urbanističkom Planu Beograda, usvojenom u martu 2016 godine, određene su zone od posebnog interesa. Među budućim velikim gradskim projektima, u ovom dokumentu posebno je istaknuta inicijativa za sanaciju i modernizaciju deponije „Vinča“. Nešto ranije, u julu 2015, Skupština grada Beograda dala […]

Posted by Djordje Stojanovic 26 Sep 16

Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Škola bez učionica
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordić
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje jednog školskog objekta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi  za preispitivanjem prinicipa savremnog obrazovanja, dostupnotsti savremenih edukativnih programa i njihovoj adekvatnosti u odnosu na trenutne i buduće potrebe društva. Studenti će pokušati da sagledaju okvire savremenih obrazovnih potreba i formulišu odgovarajuće prostorno rešenje. Rad na projektu pokrenućemo sledećim pitanjima: Da li objekat edukativne neamene može da se prilagođava svojim korisinicima, njihovim potrebama i željama? Kako može da omogući aktivno učešće […]

Posted by Djordje Stojanovic 09 Sep 16

Peer reviewed paper Dj. Stojanovic, M. Milos, M. Vujovic, ‘Why does architecture need to move? The role of Integrated Technical Systems in Architecture‘ to be published in the Springer Series “Advances in Intelligent Systems and Computing-AISC“, with the title: “Advances in Robot Design and Intelligent Control“- Proceedings of the 25thConference on Robotics RAAD2016.

Posted by Djordje Stojanovic 09 Sep 16

Modul MASA23030 Izborni predemt, 2 ESPB
naziv: Istrazivanje kroz projekat
docent Djordje Stojanović, v. prof Marko Milos,
asistent Nemanja Kordic, saradnici Nikola Krajinovic, Milica Vujovic
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Jedan od osnovnih ciljeva ovog izbornog predmeta je da pomogne studentima u razumevanju pojma prostorne adaptivnosti i drugih karakteristika složenih prostornih struktura i okruženja. Studenti će biti upoznati sa konceptom „Hibridnih tehničkih sistema“, polja delovanja koje povezuje niz disciplina i istraživačkih oblasti kao što su mehatronika, automatsko upravljanje, robotika i digitalna fabrikacija, i vidovima primene ovakvih sistema u savremenoj arhitektonskoj praksi i istraživačkom radu.
Težište je postavljeno na ostvarivanju interdisciplinarne saradnje […]

Posted by Djordje Stojanovic 29 Jan 16

Modul MASA-A24021 Master teza i projekat, 28 ESPB
naziv zadatka: Alternativne mogućnosti razvoja okruženja trga Slavija
docent Djordje Stojanović, asistent Nemanja Kordic, saradnik Milica Vujovic
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Predložena lokacija nalazi se u blizini trga Slavija (blok oivičen ulicama Kralja Milana, Kralja Milutina, Svetozara Markovića i Nemanjinom). Zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje objekta sa osnovnom namenom poslovanja. Neophodno je da se uloga novog objekta nadoveže na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja na lokaciji. Složenost zadatka se ogleda u sagledavanju mogućnosti koje proizilaze iz usaglašavanja poslovanja savremenih kompanija iz sektora kreativne industrije i funkcionisanja javnih […]

Posted by Djordje Stojanovic 21 Sep 15

DS essay Digital Dexterity’ included in the book Design Engineering Re-focused, edited by Hanif Kara and Daniel Bosia, to be published by Wiley in October 2016.

Posted by Djordje Stojanovic 21 Sep 15


Modul M01 Studio Arhitektura, 15 ESPB
naziv zadatka: Između otvorenog i zatvorenog – Javno kupalište na Savi
docent Djordje Stojanović
Master akademske studije – Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Suprotno od aktuelnih planova za razvoj obale Save u Beogradu, zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje prostora, čija se namena nadovezuje na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja u ovom delu grada. Projekat javnog kupališta (otvorenog  i zatvorenog bazena) treba da pokaže da li revitalizacija ovog područja može biti zasnovana na nizu individualnih objekata sa ulogom pokretača aktivnosti u javnom gradskom prostoru. Rad na arhitektonskom projektu počinjemo analizom zatečenog stanja i uspostavljanjem konteksta […]