Posted by Sara Antov 24 Feb 19

1718M04 SA

19M4_Sara_Antov_00_NNN

 

Projekat se bavi dizajnom poslovnog prostora namenjenom sektoru kreativne industrije. Cilj je bio omogućiti  zaposlenima aktivno učestvovanje u formiranju svog radnog prostora kako bi se ostvario neformalni karakter poslovanja.

Radni prostor tj. jedna tipska etaža sačinjena je iz modula pomoću kojih se formiraju kancelarije zakupljivanjem i grupisanjem polja. Svako polje ima svoj sistem osvetljenja koji se razlikuje od broja i konfiguracije radnih mesta. Na taj način svaku osnovu sagledavamo kao jedan sistem ili celinu u kojoj se formiraju manje grupacije i podceline. One pored radnih mesta kao glavnih elemenata sadrže i zone za odmor sa sadržajima koji animiraju I opuštaju zaposlene tokom pauze.

19M4_Sara_Antov_01_dijagram19M4_Sara_Antov_02_tipska osnova19M4_Sara_Antov_03_kao presek

Otvoreni radni prostor stimuliše spontano grupisanje ljudi ,komunikaciju i njihov zajednički rad. Moduli tj. polja omogućavaju lako povezivanje nekoliko biroa ili širenje i razvoj  jednog tako sto će on zakupiti veću površinu – veći broj polja.

Važan segtment projekta predstavljaju terase ispunjene različitim vrstama biljaka koje služe kao zone za relaksaciju i odmor zaposlenih. Svaka od njih je povezana i postepeno se stapa s biljnim omotačem objekta koji zauzima prostor izmedju unutrašnje i spoljašnje fasade. Zadatak vegetacije je da zaštiti zaposlene od bučnog okruženja i da stvori potpuno novu atmosferu unutar gusto organizovanog prostora koja nije svakidašnja za urbano jezgro grada.

19M4_Sara_Antov_04_dijagram FFF

19M4_Sara_Antov_05_dijagram osnova

19M4_Sara_Antov_06_aksonometrija sp

19M4_Sara_Antov_07_atmosfera

19M4_Sara_Antov_08_fotka prva

19M4_Sara_Antov_09_fotka druga

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    1819M01 IE

    POLI-TEATAR Poli-teatar je javni, otvoreni krovni park sa vizurama ka...

    Close