Author Archive

Posted by Aleksandra Banjac 07 Jul 14


Osnovna ideja projekta jeste integrisanje elemenata proizvodnje hrane u višeporodično stanovanje. Pogled kao jedan od najznačajnijih potencijala na lokaciji iskorišćen je formiranjem vertikalnih struktura u koje su smeštene stambene jedinice, dok je sama veza izmedju struktura, odnosno komunikacija, postala prostor za uzgajanje biljaka. Prizemlje koje predstvalja spoj sve tri strukture jeste javni prostor namenjen različitim tipovima konzumacije hrane. Ovakav tip stanovanja omogućava da i pored pripadnosti kolektivu koristimo potencijale koje se javljaju kod jednoporodičnog stanovanja, poput posedovanja bašte i mogućnosti proizvodnje hrane.Read more

Posted by Aleksandra Banjac 16 Feb 14


 
Osnovna zamisao projekta zasniva se na razumevanju savremenog plesa kao discipline i prostora namenjenog njemu, koji ne treba da bude ograničen, već da odiše otvorenošću i protočnošću. Iz takve ideje proizilazi struktura koju karakteriše veliki broj komunikacija koje pružaju veći broj mogućnosti slobodnijeg kretanja u samom objektu. Istraživanjem odnosa komunikacija i ostalih površina i njihovom transformacijom dobijena su dva centralna jezgra koja u daljoj razradi postaju i osnovna tema projekta. Njihova uloga je jasno definisana, a sačinjavaju ih neki od osnovnih sadržaja svake plesne škole poput plesnih studija, učionica, biblioteke, čitaonice. Ideja jeste da jezgra pored funkcionalne uloge imaju […]