Posted by Milica Dukic 27 Jun 15

1415M02 MD Vertical Sociopolis – Designing New Social Spatiality

1415M02_Milica_Dukic_00_matrix

By dividing the typology of residential tower into several different sub typologies the new vertical structure is being created where user is able to choose a space adequate for his own needs throughout the unit of time. This way, user achieves aspirations for social space, and establishes the platform for homo ludens.

Vertikalni Sociopolis[i]. Projektovanje nove socijalne prostornosti[ii]

Podelom stambene kule na više različitih podtipologija stanovanja stvara se vertikalna struktura u kojoj je korisniku omogućen odabir prostora po sopstvenim potrebama kroz jedinicu vremena ostvarajući time težnju za socijalnim prostorom  i uspostavljanje platforme za čoveka koji se igra[iii].

1415M02_Milica_Dukic_01_koncept

Kao osnovni problem tipologije stambene kule, uočava se predominantna zastupljenost stanovanja realizovanog u vidu ponavljanja identičnih tipova prostora kroz celu strukturu rezultujući stvaranjem homogene strukture čitljivom i spolja i unutra. Konkretno na primeru stambenih kula u naselju Rudo, predominantna zastupljenost stanovanja, ogleda se kroz odsustvo zajedničkih prostora kao mesta interakcije i susreta, uslovljavajući individualizaciju kroz izolaciju i stanovanje isključivo u okviru sopstvene jedinice – ćelije, dovodeći do „еgzistencijalne izopštenosti“ [iv]. Adekvatna prenamena prostora otežana je kosntruktivnim sistemom kule koji čini masivni konstruktivni sklop sa konstruktivnim zidovima na razmaku od 410 cm, i samim tim onemogućena je fleksibilnost stanara kroz vreme.

Model

 

1415M02_Milica_Dukic_03_izgradnja kule_ hronoloski

1415M02_Milica_Dukic_00_stratifikacija

Centralna ideja za projektovanje novih kula je fragmentacija tipologije kule na više podtipologija u vidu sektora gde svaki sektor ima svoj socijalni prostor oko kog se formira. U kuli više ne dominira jedan tip stanovanja koji je do sad bio isključivo višeporodično stanovanje, sa naglašenim koridorom iz kog se ulazi u stanove, već se javlja više različitih vidova stanovanja uz višeporodično kao što su studentsko, stanovanje za seniore, kooperativno (socijalno), privatno i privremeno, sa dodatnim funkcijama u vidu dečijeg boravka, restorana, komercijalnih sadržaja i poslovanja. Svaka od tipologija ima svoju specifičnu konfiguraciju u rasteru gde se smenjuju polja od 3.3 x 3.3, 6.6 x 6.6 i 9.9 x 9.9, gde prvo polje (3.3×3.3) odgovara formiranju smeštajnih jedinica, drugo polje (6.6 x 6.6) odgovara servisnim funkcijama kao što su kuhinje, zajednički toaleti, vešernice i sl. i treće polje (9.9 x 9.9) odgovara prostorima za dodatne aktivnosti koje su karakteristične za svaku tipologiju ponaosob. Tako je na primer kod stanovanja za seniore u polju 9.9 x 9.9 planirana velika zimska bašta za sadnice, kod dečijeg boravka, formira se sala za igru, kod privremenog smeštaja veliki lobi, kod studentskog stanovanja čitaonica itd.

1415M02_Milica_Dukic_04_sematski prikaz osnova

1415M02_Milica_Dukic_05_tipologije

Model

Formiranjem različitih tipova smeštaja i stanovanja dobijamo raznolikost u kvalitetu stanovanja koje može odgovoriti na različite socijalne i ekonomske potrebe korisnika kroz vreme, odnosno onako kako se on razvija u društvu, a da pritom korisnik ostaje na istoj geografskoj poziciji i na jednakom udaljenju od važnih tačaka u gradu dobijajući istovremeno i kvalitet života u centru i kvalitet života na periferiji.

1415M02_Milica_Dukic_07_osnova i aksonometrija tipa 1415M02_Milica_Dukic_08_grid opna kadar 1415M02_Milica_Dukic_09_dijagram koriscenja prozora

Model

Model

Model

1415M02_Milica_Dukic_13_montaza

1415M02_Milica_Dukic_14_spolja unutra

1415M02_Milica_Dukic_15_enterijer 

1415M02_Milica_Dukic_17_etaze 

1415M02_Milica_Dukic_18_fotografije makete

1415M02_Milica_Dukic_19_fotografije makete 1415M02_Milica_Dukic_16_montaza 

 


 

[i]  Projekat Sociopolis je nastao kako bi istražio mogućnosti stvaranja ’zajedničkog staništa’ koje bi pospešivalo veću socijalnu interakciju između svojih stanara, predlažući nove tipologije stanovanja u skladu sa novim porodičnim uslovima današnjice, u okruženju visokog ekološkog kvaliteta“

 “The Sociopolis project came into being to explore the possibility of creating a ‘shared habitat’ that would encourage a greater social interaction between its inhabitants, proposing new housing typologies in keeping with the new familial conditions of our time, in a setting of high environmental quality.”

Guallart, Vicente. Sociopolis: Project for the City of Future, Barcelona : Actar, 2004

[ii] „Za nas, socijalni prostor je zaista konkretan prostor susreta, kontakta između bića. Prostornost je socijalna. U Novom Vavilonu, socijalni prostor jeste socijalna prostornost. Prostor kao fizička dimenzija (apstraktan prostor) ne može biti odvojen od prostora akcije (konkretan prostor).“

“For us, social space is truly the concrete space of meetings, of the contacts between beings. Spatiality is social. In New Babylon, social space is social spatiality. Space as a psychic dimension (abstract space) cannot be separated from the space of action (concrete space).„

Niewenhuis, Constant. New Babylon

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic709752.files/WEEK%207/CNieuwenhuis_New%20Babylon.pdf

[iii]  “As a way of life Homo Ludens will demand, firstly, that he responds to his need for

playing, for adventure, for mobility, as well as all the conditions that facilitate the free creation of his

own life.”

“Kao način života Homo Ludens će zahtevati, najpre, da odgovori na svoje potrebe za igrom, avanturom, mobilnosti, kao I svim stanjima koji olakšavaju slobodno kreiranje sopstvenog života”

Niewenhuis, Constant. New Babylon

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic709752.files/WEEK%207/CNieuwenhuis_New%20Babylon.pdf

[iv] „Egzistencijalna izopštenost podrazumeva samosvesno i misaono neučestvovanje, otuđenje od ljudi i mesta, beskućništvo, osećaj nestvarnosti sveta i osećaj nepripadnosti“

Relph, Edward, Place and Placelessness. London: Pion Limited, 1986.

 

Be Sociable, Share!

    Comments are closed.


    Read previous post:
    Design Research Seminar – Agenda

    Izborni predmet: Teorija i praksa arhitektonskog projektovanja 8 ESPB docent...

    Close