1314M5 Design Studio

Posted by Djordje Stojanovic 02 Sep 14


The Platter Timber Structure Plan Catalog on ISSUU

Posted by Djordje Stojanovic 02 Sep 14

The Platter Foundations catalog on ISSUU

Posted by Djordje Stojanovic 01 Sep 14


The Platter Timber Structure Catalog on ISSUU

 
 

Posted by Djordje Stojanovic 30 Jul 14

 
 
The Platter Steel Connectors Catalog on ISSUU

Posted by Djordje Stojanovic 14 Jul 14


 
The Platter Timber Structure Catalog on ISSUU

 

Posted by Djordje Stojanovic 08 Jul 14

Posted by Zorana Zlatojevic 07 Jul 14


Proces proizvodnje hrane kao predmet istraživanja ovog rada, zasniva se na ispitivanju odnosa pojmova kuća – stan – bašta, kroz pokušaj razbijanja diferencijacije između ruralne i urbane gradske sredine.  Za rezultat se uspostavlja nova tipologija, gde se proizvodnja preklapa sa konzumacijom, koja funkcioniše kao jedinstveni entitet. Formira se vertikalna infrastrukturna opna u vidu alotmenta, unutar koje se obrazuju različiti nivoi društvenih interakcija (tri stepena privatnosti korisnika: javno – polujavno – privatno). Prizemlje, natkriveni javni prostor – trg, stalnog karaktera;  Novoformirana topografija, polujavni prostor – komunikacija, privremeno/sezonsko korišćenje;  Alotmenti, visoke vertikalne strukture paviljonskog tipa ( 1 – 2 osobe), privatnog […]

Posted by Aleksandra Banjac 07 Jul 14


Osnovna ideja projekta jeste integrisanje elemenata proizvodnje hrane u višeporodično stanovanje. Pogled kao jedan od najznačajnijih potencijala na lokaciji iskorišćen je formiranjem vertikalnih struktura u koje su smeštene stambene jedinice, dok je sama veza izmedju struktura, odnosno komunikacija, postala prostor za uzgajanje biljaka. Prizemlje koje predstvalja spoj sve tri strukture jeste javni prostor namenjen različitim tipovima konzumacije hrane. Ovakav tip stanovanja omogućava da i pored pripadnosti kolektivu koristimo potencijale koje se javljaju kod jednoporodičnog stanovanja, poput posedovanja bašte i mogućnosti proizvodnje hrane.Read more

Posted by Aleksandra Kresoja 07 Jul 14


Projekat se bavi idejom kolektivnog stanovanja u kome postoje kvaliteti induvidualnog stanovanja I gde se javni I privatni prostori preplicu. Formiranjem zajednickih basti na spratovima podstice se bolja socijalna interakcija medju stanovnicima. Stanovanje je galerijsko tipa, gde svaki stan ima izlaz na zajednicku bastu, iz koje se ulazi u stanove. Kroz istrazivanje forme i programa u toku semestra, formirana je forma gde se spratovi smicanju u odnosu na osu objekta. Smicanjem spratova postize se efekat gde je krov prethodne etaze basta narednog sprata. Prostori na visim etazama su privatniji, kao i krovne baste koje se nalaze u okviru dupleks […]

Posted by Aleksandra Lekic 07 Jul 14


Projekat se bavi konzumacijom i proizvodnjom hrane u gradskim sredinama. Prvih pet etaza se koriste za produkciju biljaka dok je na poslednje tri smesteno stanovanje. Prva , druga i treca etaza su javne dok ostale koriste samo stanovnici objekta.Na objektu se nalazi 92 stambenih jedinica.(dvosobne ,trosobne , bez i sa terasom, bez i sa zajednickom kuhinom) i 61 basta.