Posted by Djordje Stojanovic 24 Mar 08

0708M5 Workshop Cheeweelook

Generativna logika dizajna i jedan korak dalje. Cilj vežbe je da razvije razumevanje generativnog fenomena a zatim to znanje upotrebi kao operatvinu strategiju za stvaranje i manipulisanje kompleksne prostorne strukture. Praktična primena principa može da uvede odstupanja od prvobitno uspostavljenog protokola radi postizanja željenog cilja. Dakle u porcesu dizajna, moguće je uspostaviti pravila koja postaju neadekvatna i moraju biti modifikovna. Ovakva devijacija može preuzeti ključnu ulogu u formaciji prostorne strukture. Zarad konvencije vežba se svodi na redefiniciju dizajna dobro poznatog objekta sa praktičnom namenom.

Sekundarni cilj vežbe je da uspostavi razumevanje odnosa izmedju digitalnog i analognog modelovanja, odnosno izmedju dizajna i fabrikacije, i predstavlja inicijaciju u domenu materijalizacije kompleksne prostorne forme.

Višnja Vujović

Višnja Vukicević

Vladimir Todorović

Tijana Lapcević

Petar Smiljanić

Pešić Mladen

Nemanja Marković

Milutin Cerović

Ivana Vasiljević

Ivana Janković

Dimitrije Radosavljević

Aleksandar Lalović

Be Sociable, Share!

  Tags:

  Comments are closed.


  Read previous post:
  0708M4 Nate Kolbe in town

  U ulozi gostujućeg kritičara Nate Kolbe je prisustvovao prezenetaciji radova...

  Close