Author Archive

Posted by Ksenija Radovanovic 26 Jul 10
Krov Beton hale ne pripada samo hali, već je deo šireg sistema koji povezuje grad i reku. Nadogradnja hale se vrši kroz otvaranje njenog krova korisnicima. Kroz prostor su distribuirana polja – minimalne jedinice sposobne da prime predviđenu funkciju, koje mogu funkcionisati kao izolovani sistemi ili kao deo veće grupe. Promenom konfiguracije same jedinice i načina na koji se povezuje sa susednim menja se konfiguracija većeg sistema i time odgovara na različite prostorne potrebe. Materijalizacija je ostvarena nitima obešenim o tanke šestougaone okvire. Niti kao deo linijskog sistema postaju sredstvo definisanja prostora. Promena njihove gustine utiče na […]