Author Archive

Posted by Natalija Stojic 30 Jun 16

Kontekst ”kraja grada” tumačimo kroz koncept platforme kao ujedinjujućeg elementa svakog stambenog bloka. Platforma usmerava svakodnevni život u bloku, generišući zajedničke aktivnosti stanara u otvorenim prostorima između zgrada. Uvodjenjem novog tipa prostora odignutog od nivoa prizemlja, uspostavlja se postepeni prelaz sa javne gradske ulice do intimnih prostora pojedinačnih stanova.
Specific context at the edge of the city is interpreted by introducing platforms as unifying elements of every housing block. The platform directs everyday life within the block,  generating common activities in the in-between open spaces. The introduction of new type of space,  elevated from the ground level, gradually forms a transition […]